Čierny Balog vstúpil do Klimatickej Aliancie

Banská Bystrica, 29.07.2009

Priatelia Zeme-CEPA s radosťou oznamujú, že Čierny Balog sa v týchto dňoch prihlásil k partnerstvu Klimatická Aliancia, ktorá spája 1400 miest a obcí v 17 európskych štátoch.

Priateľom Zeme-CEPA sa doteraz podarilo do Klimatickej Aliancie na Slovensku zapojiť 4 samosprávy a 69 materských, základných a stredných škôl. Čierny Balog sa spolu s obcami Tomášov, Zábiedovo a mestom Kolárovo zaviazal, že do roku 2020 zníži svoje emisie CO2 najmenej o 20 percent.

Obyvateľom Čierneho Balogu môže členstvo v Klimatickej Aliancii priniesť hmatateľné zmeny v oblasti ochrany klímy a životného prostredia. Medzi opatrenia, ktoré Čierny Balog môže prijať, patrí zatepľovanie mestských budov, podpora hromadnej dopravy, ale aj zlepšenie podmienok pre cyklistov a chodcov či inštalácia technológií získavajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov. Obec bude tiež podporovať osvetové a vzdelávacie akcie, informovať o svojich aktivitách na ochranu klímy, motivovať občanov a podniky, aby všetkými možnými spôsobmi šetrili energiu a prispievali tak k znižovaniu emisií skleníkových plynov.

Zapojenie sa do Klimatickej Aliancie neznamená len záväzky, ale prináša pre samosprávy a obyvateľov obcí a miest mnoho výhod. Členstvo v Klimatickej Aliancii je považované za prestížnu značku, ktorá prispieva k pozitívnemu imidžu obce alebo mesta. To je možné reálne využiť, ak sa samospráva uchádza o finančné prostriedky z rôznych fondov EÚ a štátnych podporných programov. Samosprávy v Klimatickej Aliancii sú prepojené výmenou informácií, skúseností a „know how“ v rôznych oblastiach súvisiacich s ochranou klímy. Okrem toho majú možnosť v rámci medzinárodnej siete pozostávajúcej z viac než 1400 miest a obcí v Európe, približne 400 obchodných spoločností a 170 vzdelávacích inštitúcií vytvárať partnerstvá a realizovať spoločné projekty.

O prínosoch členstva v Klimatickej Aliancii pre obyvateľov členských miest a obcí svedčia príklady z Rakúska, kde sú do Klimatickej Aliancie aktívne zapojené veľké mestá ako Viedeň a Graz, ale aj veľa menších obcí v celej krajine.
V kúpeľnom meste Baden v Rakúsku sa pri plnení cieľov Klimatickej aliancie samospráva zamerala na zlepšenie podmienok pre cyklistickú dopravu. Výstavbou cyklistických trás a stanice Bike and Ride na okraji mesta, kde si ľudia zaparkujú svoje automobily a do práce pokračujú na bicykli, sa podarilo zvýšiť podiel cyklistov na cestách zo 6 na 10%. Účinne sa tak zredukovala produkcia emisií CO2 a mesto ušetrilo náklady spojené s výstavbou automobilovej infraštruktúry, ako je inštalácia ďalších semaforov a rozšírenie kruhových objazdov.

Mesto Graz je schopné ročne zrecyklovať 160 000 kilogramov starého oleja na varenie a vyrobiť z neho na palivo, ktoré neznečisťuje vzduch. 56 z viac než 100 autobusov verejnej dopravy v Grazi už jazdí na bionaftu získavanú z oleja, zvyšok začne používať toto ekologické palivo do konca nasledujúceho roka.
„Radi uvítame ďalšie samosprávy s chuťou zapojiť sa do Klimatickej Aliancie. Realizáciou aktivít na ochranu klímy v rámci Klimatickej Aliancie môžu obce a mestá na Slovensku aktívne prispieť k zvýšeniu kvality života svojich obyvateľov,“ hovorí Katarína Hipšová, koordinátorka Klimatickej Aliancie na Slovensku.

Viac informácií

Katarína Hipšová, koordinátorka projektu Dajme šancu Slnku, Tel.: 0908 489 933, e-mail: klima@priateliazeme.sk