CHKO Poľana bude mať svoj program starostlivosti

Banská Bystrica, 19.11.2007

Legislatíva vyžaduje, aby sa pre každé chránené územie na Slovensku vypracoval osobitný program starostlivosti. Vďaka finančnej podpore švajčiarskej organizácie Pro Natura sa takýto dokument začína pripravovať aj pre Chránenú krajinnú oblasť Poľana (CHKO Poľana).

Program starostlivosti sa pripravuje na obdobie 10 rokov. Jeho cieľom je stanoviť vhodné spôsoby hospodárenia v chránenom území a pravidlá pre využívanie územia pre účely poľnohospodárstva, lesníctva, výstavby, rekreácie, turistiky, poľovníctva, rybárstva či športu.

Po schválení Ministerstvom životného prostredia sa dokument stane záväzný.

„Tento dokument môže subjektom pôsobiacim na území CHKO Poľana sprístupniť finančné zdroje určené na ochranu prírody a krajiny a tiež na rozvoj poľnohospodárstva a lesníctva,“ hovorí Juraj Zamkovský, výkonný riaditeľ organizácie Priatelia Zeme–CEPA, ktorá prípravu programu koordinuje. „Mal by usmerniť rozvoj celého regiónu a posilniť rozvoj poznávacej turistiky, kvalitných služieb a udržateľných foriem hospodárenia s prírodnými zdrojmi. Toto územie si to rozhodne zaslúži, vzhľadom na jeho jedinečné prírodné a kultúrne hodnoty,“ dodáva J. Zamkovský.

Na príprave dokumentu Priatelia Zeme-CEPA spolupracujú so Správou CHKO Poľana a Štátnou ochranou prírody SR. Odborný tím zastrešuje organizácia DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, ktorá je oprávnená na vypracovanie programu starostlivosti. Program by mal byť dokončený do konca budúceho roka.

Podľa Priateľov Zeme-CEPA je veľmi dôležitá informovanosť a komunikácia so všetkými dotknutými subjektmi v regióne. Sú nimi najmä vlastníci a užívatelia pozemkov na území CHKO Poľana, vrátane obcí a miest, Štátnych lesov SR, obecných podnikov lesov, poľnohospodárskych družstiev, súkromných poľnohospodárov, podnikateľov a podobne.

„Keď budú hotové pracovné verzie programu starostlivosti, zverejníme ich a privítame pripomienky doslova od kohokoľvek. V tejto fáze rozposielame informačné letáky s kontaktnými údajmi, umiestňujeme plagáty na obecné vývesky a pripravili sme aj prehľadnú internetovú stránku o pripravovanom programe starostlivosti,“ uzatvára J. Zamkovský.

 

 

Viac informáciíJuraj Zamkovský, Priatelia Zeme–CEPA, tel.: 048-419 37 18, e-mail: zamkovsky[zavináč]changenet.sk
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.priateliazeme.sk/cepa/polana