Akcie priateľov Zeme v Košiciach v rámci celoslovenského týždňa aktivít pre menej odpadu

Košice, 24.10.2004

Spoločnosť priateľov Zeme počas celoslovenského týždňa aktivít pre menej odpadu s názvom SMERUJEME K NULOVÉMU ODPADU - PRIDAJTE SA AJ VY! bude v Košiciach a blízkom okolí realizovať viacero akcií:

Utorok (26.10.2004)

Zriaďovanie školského kompostoviska, zakladanie kompostu, drvenie konárov a školenie zodpovedných pracovníkov v areáli Základnej školy v Družstevnej pri Hornáde

Streda (27.10.2004)

Zriaďovanie školského kompostoviska, zakladanie kompostu, drvenie konárov a školenie zodpovedných pracovníkov v areáli Základnej školy v Ždani

Štvrtok (28.10.2004)

Informačný stánok pre verejnosť o problematike odpadov, výhodách znižovania a separovania odpadov. Uskutoční sa na Hlavnej ulici (pred Vedeckou knižnicou) od 13.00 do 17.30 hod.
- Pracovné stretnutie s komisiou životného prostredia MČ Košice - Staré mesto

V priebehu týždňa bude prebiehať aj výroba a darovanie kompostovacích zásobníkov pre košičanov, ktorí sa rozhodli začať kompostovať a o pomoc v začiatkoch sa obrátili na Spoločnosť priateľov Zeme. Darovanie kompostovacích zásobníkov ako motivačný prostriedok pre začatie kompostovania biologických odpadov priatelia Zeme realizujú už piaty rok. Počas tohto obdobia vyrobili už niekoľko stoviek kompostovísk pre obyvateľov Košíc a blízkeho okolia.

Akcie sa uskutočnia len v prípade priaznivého počasia. Viac informáciíV prípade záujmu o podrobnejšie informácie ma prosím kontaktujte na tel. č.: 0903 669 886 alebo prostredníctvom e-mailu: planicka@spz.sk