Story of stuff - príbeh výrobku

http://storyofstuff.com/index.html 22.05.2008

Príbeh výrobku je výborne spracovaný ekovýchovný materiál odkrývajúci množstvo malých sociálnych a environmentálnych smutných príbehov za bežným výrobkom v súčasnej globálnej ekonomike.

Všetky výrobky od svojej ťažby cez predaj, použitie a znehodnotenie ovplyvňujú komunity doma a vo svete, avšak väčšina skutočností je skrytá. Film Story of stuff je 20 minútový pohľad na rub našich výrobných a spotrebných vzorcov. Story of stuff vysvetľuje prepojenia medzi množstvom environmentálnych a sociálnych problémov a vyzýva nás, aby sme spoločne vytvorili udržateľnejší a spravodlivejší svet. Film v anglickom jazyku si môžete pozrieť online na stránke http://storyofstuff.com/index.html Film s českými titulkami môžete sledovať priamo tu: