Riziká plánovanej ťažby uránu - beseda

Vážení priatelia, dovoľte, aby sme Vás v mene koalície mimovládnych organizácií Greenpeace, OZ Sosna a OZ Brečtan,  Priatelia Zeme, ako aj platformy obcí SR, dotknutých zámerom ťažby uránu a zlata pozvali na konferenciu: Riziká plánovanej ťažby uránu - beseda

Začiatok: 28.05.2009 10:00

Miesto konania: v Malej zasadačke Magistrátu mesta Košice (Tr. SNP 48/A)

 

Pozvanie prijali a na konferencii vystúpia – nezávislý odborník na vplyv znečisteného životného prostredia na ľudské zdravie MUDr. Miroslav Šuta (ČR) a Peter Diehl (DE) z WISE Uranium Project (Svetový informačný servis a energetike – koordinátor projektu Urán).

Konferencia sa uskutoční 28. mája 2009 (štvrtok) v Malej zasadačke Magistrátu mesta Košice (Tr. SNP 48/A). Začiatok prezentácií je o 10.00 hod (predpokladaný koniec konferencie je o 14.00 hod).

Okrem našich zahraničných hostí s prezentáciami o aktuálnom stave zámeru dobývania uránu v lokalite Jahodná Kurišková z pohľadu legislatívy a vydaných rozhodnutí MŽP vystúpi JUDr. Jozef Šuchta z KSK a krátku
informáciu o stave kampane proti plánovanej ťažbe uránu na Slovensku a petícii občanov SR proti zámerom dobývania uránu na Jahodnej a v ďalších lokalitách Slovenska predstaví Juraj Rizman z Greenpeace Slovensko.

Dajte prosím o tejto akcii vedieť aj svojim priateľom, kolegom a známym.


Tešíme sa na Vašu účasť!

Viac informácií: