Moderné odpadové hospodárstvo - ochrana životného prostredia a ekonomická efektivita v jednom

cd moderne odpadove hospodarstvo
Cena: 3,98€

Na tomto multimediálnom CD nájdete príručky a manuály s praktickými informáciami, software, filmy, informačné materiály, prezentácie a fotografie. Ich cieľom je poskytnúť informácie všetkým, ktorí majú záujem zlepšiť nakladanie s komunálnymi odpadmi vo svojej obci, ale aj v škole alebo firme a hľadajú návody ako na to.

Cieľová skupina: obce / firmy
Témy: odpady
Táto podstránka bola vytvorená: 11. február 2007 - 18:29, naposledy bola upravená: 7. február 2012 - 22:26.