Ekolisty 3-4/2005

ekolisty3-4-2005
PrílohaVeľkosť
Ekolisty3-4_2005_casopis.pdf2.68 MB

Obsah:
- Zapojte sa
- Téma: Až tretinu nelegálne zahodených odpadov tvoria nápojové obaly
- Téma: Mysli globálne,konaj (jedz) lokálne
- Téma: Elektroodpad len do predajní, na zberné dvory
- Téma: Evolúcia je spolupráca
- Letný ekotábor 2005
- Aktivity Priateľov Zeme
- Rozhovor: Desmond Tutu o ekonomickej globalizácii a víťazstve dobra
- Ekotipy: Pohotovostný režim spotrebičov,
- Reklama - neklam ma
- Ekoporadňa: Vykurovanie
- Vy sa pýtate, my odpovedáme: Čo so spaľovaním odpadu? časopis je dostupný len v elektronickej podobe

Cieľová skupina: verejnosť
Táto podstránka bola vytvorená: 4. marec 2005 - 1:40, naposledy bola upravená: 7. február 2012 - 22:26.