Ekolisty 3-4/2003

ekolisty3-4-2003
PrílohaVeľkosť
Ekolisty3-4_2003_casopis.pdf1.71 MB

- Transylvánsky Ekotábor.
- Skutočné náklady na zálohovanie PET obalov
- Systém zálohovania a recyklácie jednorázových nápojových obalov v Nórsku
- Komunitné kompostovanie
- Mechanicko - biologické spracovanie odpadov
- Fair Trade
- Chemický príbeh
- Poviedka: Gény divociny
- Správy
- Trochu bližšie k prírode
- Ekoporadňa: Znižujeme množstvo odpadov z domácnosti
- Ekopestovanie: Okno, balkón, terasy priestor na pestovanie byliniek a zeleniny     časopis je dostupný len v elektronickej podobe

Cieľová skupina: verejnosť
Táto podstránka bola vytvorená: 4. marec 2003 - 2:10, naposledy bola upravená: 7. február 2012 - 22:26.