Podpora Pezinčanov proti výstavbe skládky, 2008

Podpora Pezinčanov proti výstavbe skládky, 2008Podpora Pezinčanov proti výstavbe skládky, 2008Podpora Pezinčanov proti výstavbe skládky, 2008Podpora Pezinčanov proti výstavbe skládky, 2008