Otázka: Ako sa môžem brániť proti doručovaniu letákov, nevyžiadanej reklamy?

V schránke mám každý deň nejaké reklamné letáky. Vôbec ich nečítam, hádžem ich rovno do zberu. Veľa takýchto letákov ale končí aj kade tade na ulici. Pripadá mi to ako strašné plytvanie. Dá sa s Tým niečo spraviť?

Odpoveď:

Niektoré staršie výskumy našej organizácie ukázali, že podobný problém ako Vy rieši pomerne dosť domácností. Takáto reklama pritom vytvorí v schránke až niekoľko kíl odpadu ročne. Našej organizácii sa už pred niekoľkými rokmi podarilo dosiahnuť, že zákon o reklame rieši aj túto nechcenú reklamu.

Každý adresát má možnosť označiť svoju schránku nápisom,, Nevhadzujte reklamy“. Tá zabezpečuje, že roznášači reklamy Vašu schránku vynechajú. Nezáleží pri tom, či ide o upozornenie vyrobené,, na kolene“, alebo o nálepku výraznej farby, akú ponúkame ľuďom priamo na adrese našej organizácie. Dokonca ak nechcete mať takto označenú schránku a zároveň nechcete dostávať reklamu, môžete upozorniť doručovateľa reklamných materiálov aj písomným oznámením.

V prípade, že napriek tomu nájdete letáky v schránke, máte viacero možností, ako to riešiť. Môžete kontaktovať doručovateľa reklamy (firmy zamerané na distribúciu reklamy - študentské servisy a pod.), alebo samotnú propagovanú firmu. Možným riešením je však aj podanie podnetu na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je orgánom dozerajúcim na dodržiavanie tohto ustanovenia zákona o reklame. Sankcia za porušenie sa pritom pohybuje až do výšky 66 300 € (2 000 000 Sk).

22.09.2009 22.09.2009