Infostánok na festivale Pohoda, 2007

Infostánok na festivale Pohoda, 2007Infostánok na festivale Pohoda, 2007Infostánok na festivale Pohoda, 2007
Typ akcie: infostánok