Toxické látky? U nás doma? (3. časť)

V téme znižovania toxických látok v našich domácnostiach pokračujeme.

8. Vyhýbajte sa výrobkom obsahujúcim brómované spomaľovače horenia

O brómovaných spomaľovačoch horenia sme si hovorili v prvej časti tohto miniseriálu. Stali sa súčasťou našej domácnosti v podobe prachu, do ktorého sa zasa dostali z rôznorodých zdrojov – hlavne elektroniky a nábytku. Ich používanie je rozšírené takmer do všetkých sfér, odkiaľ neustále prenikajú do všetkých zložiek životného prostredia vrátane organizmov zvierat a ľudí. Majú závažné účinky na zdravie.
Ako sa im teda vyhnúť? Vyberajte si výrobky, ktoré nesú označenie napr. BFR free (BFR=brominated flame retardants, čiže bez obsahu brómovaných spomaľovačov horenia). Nájdete ich hlavne medzi elektronikou a nábytkom. Brómované spomaľovače sú v nich nahrádzané inými, menej škodlivými, čo výrobcovia tiež radi na svojich výrobkoch uvádzajú. Vhodné výrobky a výrobcov ľahko nájdete prostredníctvom internetu. Prírodné materiály spomaľovače horenia nepotrebujú, preto sa ich snažte uprednostniť či už pri výbere nábytku, doplnkov, textílií.

9. Obmedzte používanie teflónových riadov

Veľmi obľúbené a rozšírené teflónové panvice, pekáče, formy a ďalšie riady môžu predstavovať riziko pre naše zdravie. Teflón je registrovaná obchodná značka pre umelo vyrábaný plast – polytetrafluóretylén (PTFE). Aj napriek jeho širokému využitiu nielen v kuchyni, nebol nikdy dôkladne vedecky testovaný.

Pri teflónových riadoch je spornou a najpodstatnejšou otázkou teplota, pri ktorej sa polytetrafluóretylénový (teda teflónový) povrch panvice začne rozkladať a uvoľňovať toxické výpary. Kým výrobca tejto látky uvádza až 315 °C, čiže teplotu, ktorú pri bežnom varení nemôžme dosiahnuť, mnohé nezávislé štúdie potvrdzujú jej únik už pri 260 °C a dokonca už aj pri 202 °C. Riziko úniku toxických látok z panvice a následne poškodenia zdravia sa zvyšuje nadmerným prepaľovaním teflónových riadov a taktiež používaním poškriabaných riadov, teda tých s narušenou teflónovou vrstvou.
Okrem samotnej teploty spočíva nebezpečenstvo teflónových povrchov aj v ďalšej látke ako zložke teflónu - kyseline perfluóroktanovej (PFOA). Patrí medzi tzv. perfluórované látky, ktoré sa používajú na výrobu nelepivých povrchov, sú silne odolné voči vode, preto sú aj súčasťou nepremokavých materiálov a okrem panvíc a riadov ich nájdeme aj v kobercoch, topánkach, nábytku, outdoorových odevoch. Patria k najrozšírenejším toxickým chemikáliám, ktoré boli zistené v organizmoch po celej planéte. Vyvolávajú vrodené anomálie, narúšajú hormonálny a imunitný systém a funkcie štítnej žľazy. K akútnym problémom spôsobeným výparmi patrí zvracanie, nevoľnosť, bolesti hlavy. Táto látka PFOA je okrem toho na zozname pravdepodobných karcinogénov, preto majú výrobcovia teflónu do roku 2010 znížiť jej výpar o 95 % a absolútne ju vylúčiť do roku 2015. Americká štúdia zistila, že až 95 % Američanov má túto látku síce v malom ale merateľnom množstve v krvi.

Ak máte v kuchyni kanárika, alebo iný druh drobného vtáctva a používate na varenie teflónové panvice, dávajte pozor!
Otrava teflónovými výparmi je známa a nie nezvyčajná príčina smrti drobných domácich vtáčikov. Aj keď sa panvice používajú pri odporúčaných teplotách, aj tak sa z povrchu uvoľňujú toxické výpary, ktoré môžu byť pre vtáčiky smrteľné.

Ak už teda používate teflónové riady a nemienite sa ich vzdať, odporúčame obmedziť dĺžku varenia aj teplotu a pri dlhšom varení za vysokej teploty miestnosť dôkladne vetrať. Ideálne je ich však úplne nahradiť iným materiálom, napr. nerez, porcelán, titán...

10. Nepoužívajte prípravky proti škvrnám

Zázračné čistiace prostriedky, ktorými sa zbavíte akýchkoľvek škvŕn alebo prostriedky, ktoré majú vzniku škvŕn zabrániť nie sú zďaleka víťazstvom. Hlavne nie pre naše zdravie. Častokrát sú to vysoko toxické rozpúšťadlá obsahujúce látky ako toluén, xylén, ktoré poškodzujú centrálnu nervovú sústavu a reprodukciu. Obsahujú tiež bielidlá na báze dráždivého chlóru a rôzne škodlivé absorbenty. Ďalšou nebezpečnou súčasťou týchto prostriedkov je PERC - perchlóretylén (tetrachlóretylén), o ktorom sme hovorili v predchádzajúcej časti v súvislosti s chemickým čistením odevov. Je to karcinogénna látka, dráždivá, poškodzuje centrálnu nervovú sústavu. Je vysoko prchavá, preto sa ľahko dostáva do okolitého prostredia a do našich organizmov.

Súčasťou prostriedkov proti tvorbe škvŕn sú aj vyššie spomínané perfluórované látky, ktoré obsahujú teflónové riady.
Na škvrny sa radšej vyzbrojte dobrým jadrovým alebo žlčovým mydlom, kefou a trochou trpezlivosti.

11. Vyhýbajte sa oblečeniu s prímesou pre zníženie krčivosti

Textil, ktorý by sa normálne krčil, sa nekrčí? Prirodzené to nie je. Opäť je za tým chémia, konkrétne formaldehyd. Ten zapríčiňuje mnohé alergie a ekzémy pri kontakte s kožou prostredníctvom nekrčivého oblečenia. Pozor je treba dávať aj pri výbere posteľnej bielizne, ktorá sa veľmi často „hrdí“ označením nekrčivá. Okrem spomínaných účinkov na kožu može dlhodobé pôsobenie formaldehydu zapríčiniť bolesti hlavy a hrudníka, rôzne chronické problémy, nespavosť. Laboratórne testy potvrdili aj súvislosti so vznikom rakoviny a poškodením DNA.

Pred použitím akéhokoľvek nového oblečenia alebo posteľnej bielizne je dobré ich preprať v horúcej vode. Textílie z nekrčivých látok radšej nekupujte.

12. Vyhýbajte sa ponožkám, obuvi alebo ďalším odevom ošetreným fungicídmi

Fungicídy patria do skupiny pesticídov, teda látok, ktoré sa používajú hlavne proti škodcom a burine. Fungicídy sa do ponožiek a topánok pridávajú ako ochrana proti tvorbe plesní. Mnohé z pesticídov sú však vysoko toxické a karcinogénne látky, ktoré majú schopnosť ukladať sa v organizme a veľmi ťažko sa odtiaľ dajú odstrániť. S pesticídmi sa stretávame všade okolo nás, sú súčasťou bežnej poľnohospodárskej výroby, preto ich konzumujeme spolu s potravinami. Obrovské množstvo pesticídov sa používa napr. aj pri pestovaní bavlny. Prečo si teda dávku pesticídov v našom tele neopodstatnene zvyšovať prípravkami proti plesniam, keď to nie je potrebné? Pokiaľ nemáte závažné problémy s plesňovými ochoreniami, odporúčame namiesto takýchto prípravkov obuv radšej prevetrať a neskladovať ju mokrú a oblečenie či ponožky bežne preprať a dobre usušiť.

13. Nepoužívajte dlhodobo plastové boxy na potraviny

14. Nezohrievajte v mikrovlnke potraviny v plastových nádobách

Plastové boxy sú často vyrobené z polykarbonátových plastov. Sú to tvrdé plasty, z ktorých sa okrem potravinových boxov vyrába aj množstvo iných produktov, poháre, dojčenské fľaše, nádoby do mikrovlnky, slnečné okuliarové sklá, CD a DVD nosiče atď. Nebezpečie tohto materiálu spočíva v zložke, ktorú väčšina týchto plastov obsahuje - bisfenol A. Ten sa z plastu uvoľňuje do potravín, zahrievaním, alebo už aj naliatím horúcej vody v mnohonásobne zvýšených koncentráciách. Bisfenol A ovplyvňuje najmä hormonálnu sústavu, čím dochádza k zmenám reprodukčného systému a rôznym vývojovým poruchám. Taktiež oslabuje funkciu štítnej žľazy a imunitu. Keďže nádoby určené na ohrev alebo varenie v mikrovlnných rúrach sú väčšinou tiež vyrobené z polykarbonátových plastov, nemali by sme ich vôbec používať. Takéto nádoby radšej nahraďte sklenenými alebo porcelánovými.
Poslednú časť miniseriálu nájdete v budúcom čísle...

Katarína Pačayová

Kľúčové slová: toxické znečisťovanie
Cieľová skupina: verejnosť
Táto podstránka bola vytvorená: 28. december 2010 - 2:49, naposledy bola upravená: 28. december 2010 - 2:49.