Technické kritériá pre zneškodnenie nebezpečných odpadov s obsahom POP.

Zostavili: Greenpeace International - Pat Costner, Darryl Luscombe, Morag Simpson, 1998.

PrílohaVeľkosť
Technické kritériá pre deštrukciu nahromadených1.doc390.5 KB
Táto podstránka bola vytvorená: 8. marec 2007 - 4:28, naposledy bola upravená: 18. január 2011 - 1:02.