Recenzia knihy: Václav Cílek – Dýchat s ptáky

26.06.2010

Tretia kniha Václava Cílka Dýchat s ptáky je zhrnutím jeho publikačnej činnosti dosiaľ nezverejnenej v širšom spektre spolusúvisiacich textov o krajine a zemi. Je rozdelená do troch tématických kapitol.
Prvá je venovaná rozborom Českej krajiny. Autor na ňu nazerá cez jej historickú pamäť, zloženie a energiu zeme, dôležitosť klímy, ktorá udáva jej ráz, určuje jej využitie, a aj povahu človeka žijúcom v nej. Aleje, samorasty, vztýčené kamene - čarovné magicko zvýrazňujúce prírodné charakteristiky. Fungovanie miest v kraji, ich atmosféra podporená miestnymi materiálmi... cez to všetko si vieme krajinu priblížiť, pochopiť ju a jej rekultiváciou z nej metaforicky „vyťažiť“ jej najkrajšie devízy. Opisované miesta nemusia byť čitateľovi známe, no ich vnímanie sa dá uplatniť na akýkoľvek náš obľúbený kúsok kraja.

Prevažujúcu opisnosť striedajú eseje a prednášky druhej kapitoly o klimatických javoch. Štatisticky a historicky zhrnuté fakty zo života zeme a jej cyklov, následnosť javov, ktoré človek svojou činnosťou priamo aj nepriamo ovplyvňuje, a ktoré sa priamo aj nepriamo vracajú v zmenených klimatických podmienkach. Do popredia vystupujú súvislosti, ktoré by v povedomí ľudstva mali prispieť k tomu, aby sme sa svojím rýchlym pričinením neocitli v situácii bez "klimatickej slobody". Boj o dôležité prvky prostredia bol začiatkom mnohých ekonomicko-hospodárskych revolúcií a je zrejmé ako vývoj klímy ovplyvnil ľudské konanie, nie však pamäť ľudstva natoľko, aby si uvedomilo sociálnu silu klímy. State o "pôdnej zoologickej záhrade", atmosferických pohyboch, tektonickej činnosti privádzajú k jasne čitateľnému zisteniu, že klimatické zmeny tu už boli a sú cyklickou súčasťou života planéty. Jej systém sa s ľudskými zásahmi vyrovná. Zmení podmienky tak, aby vytvoril inú, ale rovnováhu.

V tretej kapitole sa zmieruje autor s ekologickými procesmi, životom ľudí v zmenených podmienkach a o tom, na čo by sme sa mohli zamerať a čo rozvíjať. Približuje jeho zdroje inšpirácií a ilustrácií, ktoré sú tvorbou maliarky Oľgy Karlíkovej.

Pochopenie prapodstaty Zeme je nenásilne podávané v kontexte historických faktov, prajednoduchých cyklov, ktoré riadia plánetu a jej život. Bohaté odvolávanie sa na ekologické povedomie mnohých autorov, ktoré boli inšpiráciou a zdrojom štúdií sú cenným zdrojom pre zanietenných milovníkov krajiny. Kniha je plná faktov, ktoré by mali mať ľudia vo svojej povinnej vedomostnej výbave, aby praobyčajné pravdy a postoje ku krajine boli zdravé a prínosné.

Anna Vongrejová


Túto knihy si môžete objednať prostredníctvom distribúcie Priateľov Zeme - SPZ

Táto podstránka bola vytvorená: 26. jún 2010 - 1:00, naposledy bola upravená: 19. december 2010 - 12:53.