Návod: Ako na novoročnú recykláciu?

02.12.2009

Ak chcete výmennú akciu kde si ľudia navzájom venujú rôzne veci, ktoré sami už nepotrebujú zorganizovať aj Vy sami vo Vašom meste alebo obci, prinášame stručný návod, ako na to. V prípade, že potrebujete v niečom ohľadom organizácie takejto akcie (ďalej nazývanej recyklácia) poradiť, môžete sa obrátiť aj priamo na nás.

1. Prípravna fáza

• Vopred si zabezpečte odberateľov vecí, ktoré zostanú po akcii.
Oslovte charity, domovy sociálnych služieb, detské domovy, krízové centrá, cirkevné organizácie. Skúste nájsť aj odberateľov poškodeného textilu na jeho recykláciu.

• Vyberte si dátum, čas a miesto akcie.
Je dôležité vybrať termín tak, aby ste mali dostatok času na prípravu akcie a jej propagáciu. Akciu tohto typu treba rozvrhnúť na viacero dní.
Vhodný čas je napríklad okolo Vianoc a Veľkej noci, keď sa zvyčajne robí veľké upratovanie.
Výber priestoru závisí od veľkosti akcie, teda od množstva a typu vecí, ktoré plánujete prevziať (Napríklad sa zamyslite, či budú môcť ľudia doniesť aj nábytok a veľké elektrospotrebiče?) a množstva ľudí, ktoré na akcii očakávame.
Dobré je zabezpečiť aj možnosť parkovať, nakoľko sa dá predpokladť, že veľa ľudí donesie veci na autách. Pokiaľ máte tú možnosť, tak využite radšej bezbariérové priestory. Na takúto akciu prichádza veľa mamičiek s kočíkmi a starších ľudí, pre ktorých by vysoké a strmé schodisko mohlo byť neprekonateľným problémom. Nezabúdajte na hygienické zabezpečenie akcie pre dobrovoľníkov a personál.

• Zabezpečte dostatok dobrovoľníkov/brigádnikov
Zabezpečiť dostatok dobrovoľníkov je potrebné v už predstihu. Potrebujeme ich v dvoch fázach:
a, propagácia akcie – rozlepovanie plagátov, propagácia prostredníctvom internetu a sociálnych sieti, ústne podávanie informácii... (skúste osloviť školy, požiadať o pomoc študentov, známych...).
b, priama pomoc na akcii
Každý dobrovoľník pomáhajúci na akcii musí presne poznať náplň svojej práce a pracovné podmienky (ako komunikovať s ľuďmi, ktorí prišli na recykláciu; akým spôsobom veci preberať a odovzdávať, kam ich ukladať...). Taktiež musí vedieť, komu sa zodpovedá na koho sa v prípade potreby môže obrátiť.
Je dobré mať v prípade potreby k dispozícii viac dobrovoľníkov, aby ste mohlu nahradiť niekoho, kto na poslednú chvíľu vypadne.

• Propagácia akcie
Od kvalitnej prezentácie závisí celý úspech podujatia. Informujte o akcii prostredníctvom napríklad plagátov. Ich úlohou je informovať ľudí o akcii, majú ich oboznámiť s myšlienkou a zároveň im podať presné informácie o tom, kedy, kde a v akom čase sa akcia uskutoční. Napíšte správu alebo pozvánku pre média. Pokiaľ bude záujem médii treba rátať s poskytovaním rozhovorov a informácii. Treba si ujasniť kto a akým spôsobom bude s médiami komunikovať (čo chcete verejnosti povedať).

• Materiálne zabezpečenie akcie
- auto Aj keď by ste sa mali snažiť neprijímať poškodené a nepoužiteľné veci, aj tak sa vám môže stať, že časť prinesených vecí bude poškodená alebo iným spôsobom nepoužiteľná. Tieto veci je dobré priebežne odvážať na vopred dohodnuté miesto napr. do psieho útulku, zberných surovín alebo na zberný dvor, podľa stupňa poškodenia.

- stojany na odevy a vešiaky Výrazne uľahčujú prácu a sprehľadňujú výber oblečenia. Ak ich nemáte, skúste obehať obchody a nákupné centra a skúsiť si ich požičať.

- obaly (krabice,...) na zbalenie vecí po skončení akcie.

- pokladnička na dobrovoľné príspevky, ak ich chcete vyberať. Ideálne uzamykateľná, pevne pripevnená, aby sa počas akcie „nestratila“.

- skladové priestory Pokiaľ sa akcia nekoná v priestore, ktorý máte k dispozícii na neobmedzený čas, myslite na to, že vám po akcii ostanú veci, ktoré sa nerozdajú. Ak sa vám ich nepodarí hneď odviezť, bude ich treba niekdedočasne uskladniť.

• Výber vecí vhodných na opätovné použitie
Zvoľte si kritériá na veci, ktoré sa budú od ľudí prijímať. Už vo fáze propagácie treba upozorňovať, že nepreberáme veci špinavé, poškodené a nefunkčné. Najčastejšie ľudia nosia oblečenie, obuv, elektroniku, knihy, hračky. Veľmi žiadané sú aj kuchynské potreby. Podľa veľkosti miestnosti zvážte, či budete brať aj nábytok. Druhá možnosť je brať od ľudí s nábytkom kontaktné údaje, ktoré budete dávať záujemcom o nábytok.

• Príspevky za veci
Je dobré vyberať za odnesené veci dobrovoľný príspevok aby ste predišli tomu, že si ľudia naberú hŕbu nevyskúšaných vecí, ktoré nakoniec aj tak skončia v koši. Môžete si napríklad aj určiť cenu za každý druh veci, alebo za určité množstvo – napr. topánky za 1 euro, kabát za 2 eurá, jedna taška bez rozdielu na to čo v nej je, napríklad za 1 euro.
Treba taktiež presne vysvetliť na čo budú vyzbierané finančné prostriedky použité. Organizovanie recyklácie so sebou prináša aj isté náklady, ktoré by sa dali uhradiť práve z vyzbieraných príspevkov.

2. Realizačná fáza

Je dobré si rozčleniť dni na tie, počas ktorých budete veci od ľudí odoberať a potom na tie, počas ktorých ich budete rozdávať. Nie je to však nevyhnutné, dá sa to robiť aj priebežne. Vtedy je však vyššie riziko, že v=am po skončení akcie zostanú nerozdané veci.
Miesto, kde sa akcia koná, zvonku viditeľne označte tak, aby bolo ľahko identifikovateľné aj z auta (veľký plagát, nápis a podobne).
Miestnosti, kde budú uložené veci pozorne prejdite a odložte všetky veci, ktoré nepatria do recyklácie (ak sú v miestnostiach knihy, stoličky, reproduktory,... čokoľvek, čo sa dá odniesť), aby nevznikali nedorozumenia a prípadné škody. Priestory, do ktorých je vstup pre verejnosť uzavretý výrazne označte.
Rozvrhnite systém ukladania vecí. Ideálne je veci priamo od darcov vykladať na miesta kde budú počas celej akcie uložené. Dobré je rozdeliť donesené veci tematicky a ukladať na jedno miesto. Snažte sa rozdeliť ich čo najprehľadnejšie. Veľkou pomocou sú stojany na oblečenie. Výrazne uľahčujú a sprehľadňujú výber oblečenia. Uvedomte si, že keď prídu ľudia, budú sa vo veciach prehrabávať, čím prehľadnejšie ich uložíte tým menej práce budete mať neskôr s priebežným upratovaním.
Veci, ktoré ľudia prinesú, musíte aspoň zbežne prezrieť. Ak je to možné, tak ešte v prítomnosti darcu. Veci, ktoré nevyhovujú, slušne vráťte a vysvetlite prečo ich nemôžete prevziať. Odporučte tiež kam s nimi (napríklad zberný dvor). Snažte sa ustrážiť, aby ste prijímali len použiteľné veci. Triedenie vecí sa však nie vždy podarí urobiť v prítomnosti darcu, respektíve nie vždy sa podarí poškodené veci vrátiť. Preto si pripravte nádoby na vyradené veci. Špinavé a smradľavé veci ukladajte do iných nádob a priebežne odvážajte na zberný dvor.
Obaly, v ktorých ľudia veci donášali odkladajte, zídu sa neskôr na balenie vecí pre ľudí, čo si niečo prídu vybrať.

Počas dní, kedy si budú chodiť ľudia veci vyberať, zabezpečte dostatočný počet dobrovoľníkov, ktorí budú dávať pozor v miestnosti, pomáhať s výberom vecí a udržiavať poriadok, teda priebežne upratovať a triediť vyložené veci. Ak sa nahrnie väčší dav ľudí a priestor, kde sa recyklácia koná sa kapacitne vyčerpá, je potrebné regulovať počet ľudí v miestnostiach. Takže keď je vo vnútri priveľa ľudí, niekto z personálu by mal stáť pri dverách a púšťať dnu ďalších ľudí, až keď niekto zvnútra odíde.
Dá sa predpokladať, že aj v dňoch keď sa už veci nepreberajú, budú ľudia stále volať, respektíve nosiť veci. V takomto prípade je na vás zvážiť, či máte kapacitne možnosti veci prevziať a či je o ne taký záujem.

3. Fáza ukončenie akcie

Ukončenie akcie spočíva v zbalení vecí, ktoré sa nepodarilo rozdať a uprataní priestoru. Dopredu sa rozhodnite, ako naložiť so zvyšnými vecami. (Samozrejme, ideálne je rozdať všetky prinesené veci, ale nikdy sa to nedá zaručiť na 100%)
Zvyšné veci skladajte podľa druhu napríklad do krabíc. Tie prehľadne označte tak, aby sa s nimi dalo ľahšie manipulovať.
Pokiaľ ich nemôžete skladovať v priestore konania akcie, zbalené veci je potrebné odviesť a niekde uskladniť, alebo odovzdať na dohodnuté miesto. (Napríklad veci, ktoré sú poškodené ale čisté a savé môžete po dohode odovzdať do psích útulkov. Špinavé, smradľavé a inak nepoužiteľné veci môžete odovzdať na zbernom dvore. A podobne.)
.

Táto podstránka bola vytvorená: 2. december 2009 - 2:00, naposledy bola upravená: 19. december 2010 - 15:32.