Naše materiály - letáky

Kompostovanie v komunitných kompostoviskách

Komunitné kompostovanie je kompostovanie, ktoré vykonáva skupina ľudí/domácností s cieľom spoločne kompostovať ich vlastný biologický odpad, ktorý vzniká v danej lokalite. Výsledkom kompostovania je kompost, ktorý je využívaný pre vlastnú potrebu komunity. 

10 tipov, ako neplytvať potravinami (leták)

Stále častejšie sa v médiách objavujú informácie o plytvaní jedlom. Je to pravda alebo len „planý poplach“? Ak áno, týka sa to iba najbohatších krajín sveta alebo aj nás? A dá sa s tým niečo urobiť? Pozrime sa na to bližšie.

Vždy, keď vidím alebo počujem, ako niekto plytvá potravinami, tak si spomeniem na svoju prastarú mamu, ktorá hovorila: „Jedlo je Boží dar!“ Kdeže by mohlo skončiť v koši: „Veď deti v Afrike nemajú čo jesť!“, dodávala. V tých slovách bolo obsiahnuté všetko. Úcta k Zemi, jej darom, ako i solidarita s tými, čo nemali dostatok jedla.

22 ekotipov - aby bol Deň Zeme každý deň (leták na Deň Zeme)

Leták A4 zložený na tretiny, plnofarebný na recyklovanom papieri, rok vydania 2008.

22 rád ako sa správať priateľsky k Zemi a prírode a ako ušetriť. Leták je určený pre mladšiu generáciu, čomu zodpovedá aj jeho ilustrované spracovanie.

Ako predísť záplave odpadov (leták o minimalizácii odpadov a predchádzaní vzniku)

Leták A4 zložený na tretiny, plnofarebný na recyklovanom papieri, rok vydania 2010.

Obsahuje výber ekotipov, ktoré nám môžu pomôcť znížiť množstvo nami produkovaných odpadov, alebo predísť vzniku odpadov. To je často len otázkou vhodnej voľby, drobných zmien v zaužívaných každodenných stereotypoch.

Dioxíny (leták)

 

Leták A4 zložený na tretiny, plnofarebný na recyklovanom papieri, rok vydania 2001.

Obsahuje informácie o škodlivosti dioxínov na ľudské zdravie. V letáku nájdete informácie o dioxínoch na Slovensku a čo môžete urobiť pre ich zníženie vy.

Dobrovoľná skromnosť – ODPADY (leták)

Znížte množstvo odpadov, ktoré produkujete – vieme ako na to!
Prinášame Vám pár jednoduchých tipov a odskúšaných opatrení, ktoré nám osobne pomáhajú znižovať množstvo odpadov, ktoré produkujeme a ich nepriaznivé dopady na životné prostredie.

Domácnoť bez odpadov (leták)

Každý z nás môže prispieť k tomu, aby sme produkovali menej odpadov a aby vzniknuté odpady boli viac recyklované. Ročne vyprodukujeme na Slovensku skoro 2 milióny komunálnych odpadov. Z toho viac ako tri štvrtiny končia na skládkach, v spaľovniach, v prírode, zamoruje naše prostredie a ohrozuje naše zdravie. Dá sa to však ovplyvniť. Ako, to sa dočítate v tomto letáku.

Ekoznačky (leták)

 

Leták A4 zložený na tretiny, plnofarebný na recyklovanom papieri, rok vydania 2002.

V letáku sa dozviete, čo sú to ekoznačky a aké druhy ekoznačiek sa používajú. Tiež sa dozviete ako odlíšiť pravdivú ekoznačku od klamlivých a zavádzajúcich nápisov a značiek a ako môžete pomôcť vy. 

Jedlo nepatrí do koša, ale na tanier (leták)

Plytvanie potravinami sa netýka len bežných spotrebiteľov, ktorí každodenne nakupujú, stravujú sa mimo domu, ale i samotných farmárov, poľnohospodárov, výrobcov, dodávateľov a prevádzok, kde sa jedlo pripravuje a ponúka. Čo sa dá urobiť preto, aby v prevádzkach vznikalo menej odpadu z potravín sa dozviete v tomto letáku.

Keď si neviete poradiť... Centrum pomoci občanom (leták o možnostiach obrany pred projektmi ohrozujúcimi životné prostredie)

Leták A4 zložený na tretiny, plnofarebný na recyklovanom papieri, rok vydania 2010.

Obsahuje informácie o tom, ako sa môžme brániť pred projektmi, ktoré ohrozujú naše životné prostredie. V siedmych bodoch je načrtnutý základný postup, čo a ako robiť, na koho sa obrátiť a taktiež o Centre pomoci občanom Priateľov Zeme - SPZ, ktoré poskytuje podporu pre aktívnych občanov, od odborného a právneho poradenstva až po aktívnu pomoc.

Kompost a jeho využitie (leták)

Kompost je organické hnojivo, vznikajúce kompostovaním biologického odpadu. Je ideálnym hnojivom pre pestovanie rastlín. Pomocou neho vrátime späť do pôdy organické látky a živiny, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné pestovanie rastlín.

Kompostovanie (leták)

Bývate v rodinnom dome, máte záhradku a chceli by ste znížiť množstvo odpadu, ktoré vyhadzujete do kontajnera, získať kvalitné hnojivo a pomôcť tak sebe aj prírode? Ponúkame vám jedinečný, jednoduchý a overený spôsob, ako to urobiť.

Kompostovanie - leták o kompostovaní

Leták formátu A4, preložený na polovicu, dvojfarebný na recyklovanom papieri. Rok vydania oôvodnej verzie 2004, dotlač 2007.

Obsahuje základné informácie o tom, čo sa dá kompostovať, ako a kde si založiť kompostovisko, pravidlá správneho kompostovania, kedy je kompost zrelý a aj ako využiť hotový kompost. S týmto letáčikom sa môžete smelo pustiť do kompostovania.

Kompostovanie na sídlisku (leták)

Aj keď žijeme v bytových domoch, môžeme svoje vlastné biologické odpady triediť a kompostovať. Možností je hneď niekoľko. Môžeme ich nosiť na záhradu (svoju, našej rodiny, známych), alebo si ich kompostovať priamo v byte. Ďalšou možnosťou je spoločne si so susedmi zriadiť komunitné kompostovisko, napr. v spoločných priestoroch v dome, pri bytovom dome alebo v komunitnej záhrade.
Vďaka tejto aktivite môžeme znížiť množstvo odpadov z našich domácností, ktoré končia bez využitia na skládkach alebo v spaľovniach odpadov o 45 až 50 %. Navyše z nich vyrobíme kompost – organické hnojivo, ktoré môžeme použiť pri pestovaní rastlín v domácnostiach alebo v okolí nášho bytového domu. Chránime tým naše spoločné životné prostredie.

Komunitné kompostovanie (leták)

Komunitné kompostovanie je kompostovanie, ktoré vykonáva skupina ľudí alebo domácností s cieľom spoločne kompostovať svoje vlastné biologické odpady. Výsledkom kompostovania je kompost, ktorý je využívaný pre vlastnú potrebu komunity. 

Náš toxický domov (leták o toxických látkach v našich domovoch)

Leták A4 zložený na tretiny, plnofarebný na recyklovanom papieri, rok vydania 2010.

Obsahuje informácie o rozšírených toxických látkach v našom najbližšom prostredí - domove: obsiahnutých v drogérii, kozmetike, čistiacich prostriedkoch, zubných pastách, deodorantoch, plastoch a ďalších materiáloch. Leták ponúka odporúčania, čomu sa vyhnúť, alebo ako minimalizovať škodlivé vplyvy nebezpečných chemikálií na naše zdravie.

Nepodporujme krátkozraké riešenia - Používajme vratné fľaše (leták)

Leták A4 zložený na tretiny, plnofarebný na recyklovanom papieri, pôvodný rok rok vydania 2007, aktualizovaná verzia rok 2009 (nižšie na stiahnutie). Používanie sklenených vratných fliaš znižuje znečistenie, chráni klímu a šetrí peniaze. Sklenené fľaše sú taktiež znakom kultúry stolovania.

Neseparujme sa, separujme odpad (leták o triedenom zbere)

Leták A4 zložený na tretiny, plnofarebný na recyklovanom papieri, rok vydania 2010.

Obsahuje informácie o tom, prečo je dobré separovať odpad, príklady, koľko energie a prírodných zdrojov môžeme ušetriť recykláciou, prečo sa recykláciou znižuje produkcia CO2 a nezamestnanosť a ďalšie zaujímavosti. Taktiež predstavuje typické farebné a číselné značenie separovaných odpadov a upozorňuje na odlišnosti v spôsobe separovania odpadov - o konkrétnom spôsobe by ste sa mali informovať vo Vašom meste / obci.

Nespaľujme odpady (leták o škodlivosti spaľovania odpadov v domácnosti)

Aktualizovaná verzia letáku, formát A4 skladaný na tretinky, plnofarebný na recyklovanom papieri. Rok vydania 2010.

Obsahuje informácie o škodlivinách, ktoré vznikajú pri spaľovaní rôznych druhov odpadu v domácnosti: plasty, guma, drevotrieska, papier atď. Tiež popisuje negatívne účinky týchto škodlivín na naše zdravie.

Nespaľujme odpady (leták)

Od jesene až do jari sa slovenský vidiek a mestské záhradkárske lokality ponárajú do sivého dymového šatu. Je to každoročne opakujúci sa obraz, kde sa na jeseň zbavujeme pozberových zvyškov z pestovania rastlín a lístia, v zime sa snažíme ušetriť na palive a na jar je treba záhrady a domácnosti upratať... A „pomocníkom“ sa nám stáva oheň.
 
Je to v poriadku? Nemôže nám to nejako škodiť? Nie je to zakázané? Dá sa tomu nejako predísť? Odpovede na tieto otázky nájdete v tomto letáku.