Odborná konferencia "Ako predchádzať vzniku odpadov?"

Akcia je určená pre  odborných pracovníkov štátnej správy, vyšších územných celkov a samospráv, zberových firiem a technických služieb, výrobcov, ale aj širšej odbornej verejnosti so záujmom o tému odpadového hospodárstva.

Začiatok: 19.10.2011

Miesto konania:

Hotel Barónka, Mudrochova 2, Bratislava - Rača

 

Pre koho je konferencia určená:

Pre  odborných pracovníkov štátnej správy, vyšších územných celkov a samospráv, zberových firiem a technických služieb, výrobcov, ale aj širšej odbornej verejnosti so záujmom o tému odpadového hospodárstva.

Cieľ konferencie:

Naštartovať dlhodobú odbornú diskusiu o predchádzaní vzniku odpadov na Slovensku zapojením širšej odbornej verej-nosti, ktorej výstupy budú cenným podkladom pri príprave Programu predchádzania vzniku odpadov Slovenskej republiky.

Program konferencie:

8:30 – 9:00

Registrácia

9:00 – 9:10

Privítanie účastníkov konferencie (Martin Valentovič, Priatelia Zeme – SPZ, Slovensko)

 

 

Blok I.

Politické a právne východiská

9:10 – 9:50

Politika a nástroje pre predchádzanie vzniku odpadu na úrovni EÚ (Policy and instruments for waste prevention at EU level) (Stephanne Arditi, EEB, Belgicko)

9:50 – 10:20

Stav prípravy Programu predchádzania vzniku odpadov  SR
(Ing. Elena Bodíková, PhD., Centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva, Slovenská agentúra životného prostredia, Slovensko)

10:20 – 10:40

Prestávka

 

 

Blok II.

Prístupy k téme v regiónoch Európy

10:40 – 11:40

Legislatívna situácia v oblasti prevencie komunálnych odpadov v Českej republike (Ivo Kropáček, Hnutí DUHA, Česká republika)

Príklady prevencie vzniku odpadov v obciach Českej republiky (Petr Nohava, Hnutí DUHA, Česká republika)

11:40 – 12:10

Súčasný stav predchádzania vzniku odpadov v Maďarsku (Zsuzsa Portik-Bakai, HuMuSz, Maďarsko)

 

 

12:10 – 13:15

Obedná prestávka

 

 

13:15 – 14:00

Rakúsky model pre perspektívu opätovného použivania (An Austrian model for the reuse perspective) (Sepp Eisenriegler, R.U.S.Z. a RepaNet, Rakúsko)

14:00 – 15:00

Možnosti a príklady predchádzania vzniku komunálnych odpadov na Slovensku (Branislav Moňok, Priatelia Zeme – SPZ, Slovensko)

 

 

15:00 – 15:45

Záverečná diskusia a ukončenie konferencie (Martin Valentovič, Priatelia Zeme – SPZ, Slovensko)

Organizačné poznámky:

Konferencia bude prebiehať v slovenskom aj anglickom jazyku, so zabezpečeným simultánnym prekladom. Účasť na konferencii je BEZPLATNÁ. Avšak počet miest je obmedzený, preto podmienkou účasti na konferencii je prihlásenie sa telefonicky, zaslaním prihlášky e-mailom alebo faxom do 10. októbra 2011 u organizačného garanta akcie Ing. Jána Vozára na e-maily: vozar@priateliazeme.sk, telefónnom čísle: 0904 241 758 alebo faxe: 055 / 677 1 677.

Viac informácií:

PrílohaVeľkosť
Pozvánka s prihláškou na stiahnutie156 KB