Čo mám urobiť s použitým olejom z kuchyne?

V domácnosti sa snažím triediť všetky odpady, šetriť vodou, elektrickou energiou... Jednoducho sa snažím žiť tak, aby som bola čo najšetrnejšia k životnému prostrediu. Mám však jeden problém. Čo mám urobiť s použitým olejom z kuchyne?

Odpoveď:

Problematika použitého oleja je veľmi závažná a musím s poľutovaním skonštatovať, že v súčasnosti na väčšine územia SR nevyriešená.

V niektorých mestách a obciach SR, ale hlavne v zahraničí, sa použitý olej (myslím tým jedlý olej z varenia) zbiera do uzatvárateľných plastových vedierok. Tie nosia obyvatelia podľa potreby na zberné dvory, alebo sú naplnené vedierka zbierané mobilným zberovým systémom priamo od prahu dverí z jednotlivých domácností podľa vopred stanoveného časového harmonogramu.

 Čo môžete urobiť Vy:


1. V úplne malých množstvách môžete použitý jedlý olej kompostovať aj na domácom kompostovisku. Olej je nevyhnutné dôkladne zmiešať so savým materiálom (slama, piliny...). Je dobré, ak je takýto kompost zakrytý  proti dažďu, aby sa úplne predišlo vyplaveniu oleja do pôdy.

2. Informujte sa na vašom obecnom / mestskom úrade u pracovníka, ktorý ma na starosť problematiku odpadov, či má obec / mesto vypracovaný systém zberu použitých jedlých olejov z domácností a kam ho môžete odovzdať.  V prípade, že v obci / meste máte systém zberu opotrebovaných olejov zavedený, stačí sa vám do systému zapojiť. V prípade, že systém zberu v obci / meste zavedený nemáte, nasleduje krok č.2. a 3.

 3. Zaobstarajme si nádobu, najlepšie takú, ktorá sa dá bezpečne uzavrieť. Môže to byť napr. PET fľaša (výhodné je mať aj lievik) alebo i nádoba – vedierko, v ktorých dovážajú do obchodných centier (TESCO, BILLA, HYPERNOVA...) šaláty a vyhadzujú ich. Do nádoby nasypme akýkoľvek savý materiál (piesok, piliny, hobliny, natrhané kúsky novín...) a môžme sem začať vylievať použitý olej. Po vyliatí oleja napr. z panvice - ju ešte vytrime papierovou utierkou a až následne umyme vodou. Znečistenú utierku vložme do nádoby na olej alebo do mikroténového vrecka. Vrecko pred vyhodením pevne uzavrime. Ak sa nádoba naplní, uzavrime ju a vyhoďme ju do nádoby na komunálny odpad (preto vedierko nikdy nekupujme ale používajme odpadový materiál). Je pravda, že olej skončí na skládke alebo v spaľovni odpadov (teda nebude recyklovaný), ale je to lepšie riešenie ako by sa mal dostať nejakým spôsobom do akejkoľvek vody.  V žiadnom prípade nevylievajme žiaden olej do výlevky umývadla, do záchoda a ani do žiadneho vodného zdroja.  1 dcl oleja dokáže znečistiť niekoľko tisíc litrov vody!!! Trochu námahy preto stojí za jej ochranu.

4. Napíšte na váš obecný / mestský úrad alebo oslovte vašich poslancov obecného / mestského zastupiteľstva a vyzvite ich, aby zabezpečili zber alebo aspoň zriadili miesto na zber použitého oleja vo vašej obci / meste.

5. Oboznámte svojich blízkych, známych, kolegov, spolužiakov atď. so správnymi spôsobmi nakladania s použitými olejmi.

Branislav Moňok