Informácie

>> legislatíva

Informácie sú zobrazená podľa dátumu pridania.

Kliknutím na hlavičku v konkrétnom stľpci tabuľky môžete zmeniť spôsob zoradenia.

Bolo nájdených 37 výsledkov

Názov Typ obsahu Témy Cieľová skupina Kľúčové slová Dátum vloženiasort icon
Priatelia Zeme – SPZ rokovali na MŽP SR
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť biologické odpady, informačná kampaň, Kompostovanie, legislatíva, MŽP SR, osveta, rokovanie, triedený zber 22.05.2017
Joint Strategy of waste management in Visegrad countries
Publikácia
odpady Biologický odpad, Kompostovanie, legislatíva, odpady, spolupráca s obcami, triedený zber 28.09.2015
Good practices of waste management in Visegrad countries
Publikácia
odpady Biologický odpad, Kompostovanie, legislatíva, odpady, spolupráca s obcami, triedený zber 28.09.2015
Obec Palárikovo úspešne smeruje k nulovému odpadu
Článok
odpady obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Kompostovanie, legislatíva, odpady, spolupráca s obcami, triedený zber 28.09.2015
Reforma odpadového hospodárstva v obci Chocholná-Velčice
Článok
odpady Biologický odpad, Kompostovanie, legislatíva, odpady, spolupráca s obcami, triedený zber 28.09.2015
Priatelia Zeme – SPZ vítajú snahu Európskeho parlamentu o výraznú redukciu plastových odpadov
Tlačová správa
ekologizácia, odpady verejnosť legislatíva, recyklácia, triedený zber 21.01.2014
Odpady na rázcestí
Publikácia
odpady obce / firmy legislatíva, minimalizácia, problémy s odpadmi, znižovanie vzniku odpadov 11.11.2010
Čo bude ďalej s biologicky rozložiteľným odpadom?
Tlačová správa
Biologický odpad, Kompostovanie, legislatíva, triedený zber 06.04.2009
Kríza v odpadovom hospodárstve je dôsledkom dlhodobého presadzovania nesprávnej hierarchie v nakladaní s odpadom
Tlačová správa
odpady legislatíva, triedený zber 06.03.2009
Priatelia Zeme-SPZ: Moderné spaľovne nebezpečných odpadov stále zahŕňajú aj negatíva
Tlačová správa
legislatíva, perzistentné organické polutanty (POP), spaľovanie odpadu, Spaľovne, toxické znečisťovanie 04.08.2008
MŽP navrhuje oslabiť odstraňovanie nelegálnych skládok a triedený zber
Tlačová správa
odpady legislatíva 21.05.2008
Ministerstvo navrhuje oslabiť triedený zber a neriešiť znečistenie nezákonne pohodenými odpadmi
Tlačová správa
legislatíva, obaly 07.05.2008
Európska schéma obchodovania s emisiami v leteckej doprave nedostatočná
Tlačová správa
doprava, legislatíva 14.11.2007
Hlasujte o najhoršom lobingu v Európskej únii
Tlačová správa
legislatíva 16.10.2007
OECD varuje pred biopalivami
Tlačová správa
doprava, klimatické zmeny, legislatíva 11.09.2007
REACH: S oslavami radšej ešte počkať
Tlačová správa
legislatíva, nebezpečné chemikálie 25.05.2007
Vyhlásenie Priateľov Zeme k okrúhlemu stolu na Ministerstve životného prostredia
Tlačová správa
odpady legislatíva, obaly, recyklácia 24.05.2007
Nelogický krok ministra Izáka
Prevzatý článok
odpady verejnosť legislatíva, obaly 21.05.2007
Ministerstvo životného prostredia ignoruje všetkých okrem znečisťovateľov
Tlačová správa
odpady legislatíva, obaly, problémy s odpadmi, recyklácia, triedený zber, zálohovanie, znižovanie vzniku odpadov
26.04.2007
Priatelia Zeme zverejnili pozičný dokument k využívaniu biomasy
Tlačová správa
legislatíva
16.04.2007
Ministerstvo životného prostredia navrhuje zvýšiť množstvo odpadov z obalov a obmedziť práva spotrebiteľov
Tlačová správa
odpady legislatíva, obaly, problémy s odpadmi, zálohovanie, znižovanie vzniku odpadov 12.04.2007
Protikorupčné opatrenia v eurofondoch sú nedostatočné
Tlačová správa
legislatíva
mince
05.04.2007
Zdraviu škodlivé zdravotnícke pomôcky budú musieť byť označené
Tlačová správa
Ekologizácia zdravotníctva, legislatíva, nebezpečné chemikálie
29.03.2007
Medzinárodné dohovory v oblasti životného prostredia
Článok
verejnosť legislatíva 09.03.2007
Legislatíva o životnom prostredí - Európska Únia
Článok
verejnosť legislatíva 09.03.2007
Stopping the waste
Článok
odpady verejnosť legislatíva 08.03.2007
Legislatíva o životnom prostredí - Slovensko
Článok
verejnosť legislatíva 08.03.2007
Chemická revolúcia ? Nie, iba slabý odvar
Prevzatý článok
ekologická etika, legislatíva, nebezpečné chemikálie, perzistentné organické polutanty (POP), toxické znečisťovanie 27.02.2007
Duševné vlastníctvo, Novartis a WTO
Prevzatý článok
legislatíva
Predmetom sporu je liek Glivec
26.02.2007
Vzácna šanca na pochvalu politikov
Prevzatý článok
odpady legislatíva, nebezpečné odpady, problémy s odpadmi, recyklácia, spaľovanie odpadu, Spaľovne, triedený zber, znižovanie vzniku odpadov 26.02.2007
Priatelia Zeme žiadajú navýšiť financie pre životné prostredie
Tlačová správa
doprava, legislatíva 26.02.2007
Ministri EÚ zabúdajú, že reforma sa začína doma
Tlačová správa
klimatické zmeny, legislatíva 21.02.2007
Európsky parlament za znižovanie odpadov
Tlačová správa
legislatíva, recyklácia, spaľovanie odpadu, Spaľovne, znižovanie vzniku odpadov 14.02.2007
Priatelia Zeme europoslancom: Voľte recyklovanie, nie spaľovanie!
Tlačová správa
odpady legislatíva, recyklácia
foe - volte recyklovanie, nie spalovanie
12.02.2007
Priatelia Zeme upozorňujú na pokus podvodom oslabiť legislatívu o ochrane životného prostredia
Tlačová správa
legislatíva, obaly 06.02.2007
REACH - pripravovaná chemická politika EÚ
Článok
toxické látky verejnosť legislatíva, nebezpečné chemikálie 05.02.2007
Systém nakladania s obalmi v jednotlivých krajinách EÚ
Článok
odpady obce / firmy, školy, verejnosť legislatíva, obaly, zálohovanie 15.01.2007