Škola udržateľnosti

Dátum začiatku

01.04.2015

Dátum konca

31.03.2018

 

Náš európsky projekt Škola udržateľnosti združuje 23 skupín Priateľov Zeme z celej Európy: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Anglicko, Wales a Severné Írsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Írsko, Lotyšsko, Malta, Holandsko, Slovensko, Škótsko, Španielsko, Švédsko; mladých Priateľov Zeme Európa a Priateľov Zeme Medzinárodnú sieť.

Cieľom projektu je posilniť sieť Priateľov Zeme v Európe a rozvíjať kritické myslenie  u viac ako 4,5 milióna európskych obyvateľov v globálnych otázkach klimatickej zmeny, obnoviteľnej energie a poľnohospodárstva, využívania prírodných zdrojov a ekonomickej spravodlivosti. Počas troch rokov projekt ponúkne viac ako 1 000 miestnych, národných a medzinárodných príležitostí. Budú sa realizovať stretnutia aktívnych občanov, práca s utečencami a migrantmi v Chorvátsku, Švédsku a na Malte, tréningy a workshopy ku globálnym otázkam, divadlo utláčaných, kurzy varenia a semináre o jedle v Bulharsku a v Maďarsku, workshopy o záhradníčení a duševnej pohode v Dánsku, filmové festivaly a diskusie, praktické workshopy o získavaní solárnej energie, workshopy o odpadoch v zmysle koncepcie „Zero Waste“, o využití biologického odpadu a o kompostovaní na Slovensku, tábory pre mládež, demonštrácie, mediálne akcie... Vytvoríme moduly neformálneho vzdelávania, kde využijeme zručnosti a znalosti členských skupín Priateľov Zeme. Očakávame, že zapojíme komunity do riešenia socio-ekonomických a environmentálnych otázok a získame viac ako 3 000 aktivistov. 

 

Občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ ďakujú za finančnú podporu od Európskej únie. Za obsah tohto podujatia a s ním súvisiace materiály zodpovedajú Priatelia Zeme – SPZ.V žiadnom prípade nereprezentujú oficiálne stanovisko Európskej únie, ktorá nezodpovedá za žiadne použitie informácií z tohto podujatia alebo s ním súvisiacich materiálov.

Priatelia Zeme – SPZ/Friends of the Earth – SPZ, Slovakia gratefully acknowledges financial assistance from the European Union. The contents of this website are the sole responsibility of Priatelia Zeme – SPZ/Friends of the Earth – SPZ, Slovakia and cannot be regarded as reflecting the position of the European Union. The European Union cannot be held responsible for any use which may be made of the information that appears on this website.

Najnovšie v projekte

Názov Typ obsahu Všetky termíny
Domácnoť bez odpadov (leták) Publikácia domácnosť, domácnosť bez odpadov, predchádzanie vzniku odpadu, znižovanie vzniku odpadov
V Košiciach sa podujatí Bez odpadu! zúčastnilo viac než 250 ľudí Z našej práce Kompostovanie, minimalizácia, predchádzanie vzniku odpadov
Filmové turné Bez odpadu! prináša zážitok a inšpiruje k zmene Tlačová správa Kompostovanie, minimalizácia, odpady, predchádzanie vzniku odpadov
Premietanie filmu Bez odpadu! a diskusia o odpadoch v našom meste a krajine Akcia koncepcia nulového odpadu, minimalizácia, predchádzanie vzniku odpadov, znižovanie vzniku odpadov
Priatelia Zeme – SPZ prednášali v Žiline Z našej práce Biologický odpad, biologicky rozložiteľné odpady, bioodpad, infokampaň, informačná kampaň, kompostér, Kompostovanie, kompostovisko, koncepcia nulového odpadu, minimalizácia, Moňok, obehové hospodárstvo, osveta, participácia, predchádzanie vzniku odpadov, recyklácia, triedenie odpadov, waste
Priatelia Zeme – SPZ prednášali o kompostovaní v bytových domoch v Košiciach Z našej práce Biologický odpad, biologicky rozložiteľné odpady, bioodpad, infokampaň, informačná kampaň, klimatické zmeny, kompostér, Kompostovanie, kompostovisko, komunitné kompostovanie, minimalizácia, Moňok, osveta, predchádzanie vzniku odpadov
Priatelia Zeme – SPZ prednášali o komunitnom kompostovaní v Bratislave Z našej práce Biologický odpad, biologicky rozložiteľné odpady, bioodpad, infokampaň, informačná kampaň, kompostér, Kompostovanie, kompostovisko, komunitné kompostovanie, minimalizácia, osveta, predchádzanie vzniku odpadov
Priatelia Zeme – SPZ prednášali na Beckovských slávnostiach Z našej práce domácnosť bez odpadov, Kompostovanie, minimalizácia, predchádzanie vzniku odpadov, triedenie odpadov, triedený zber
Priatelia Zeme – SPZ absolvovali kontrolu projektu z Bruselu Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ prednášali v Streženiciach Z našej práce Biologický odpad, biologicky rozložiteľné odpady, infokampaň, Kompostovanie, minimalizácia, obehové hospodárstvo, odpad, recyklácia, triedenie odpadov
Priatelia Zeme – SPZ s aktívnou účasťou na ďalšom festivale Z našej práce Biologický odpad, biologicky rozložiteľné odpady, domácnosť bez odpadov, Kompostovanie, minimalizácia, obehové hospodárstvo, odpad, recyklácia, triedenie odpadov, zero waste
Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre verejnosť v Púchove Z našej práce Biologický odpad, biologicky rozložiteľné odpady, bioodpad, domácnosť bez odpadov, infokampaň, informačná kampaň, kompostér, Kompostovanie, kompostovisko, koncepcia nulového odpadu, minimalizácia, obehové hospodárstvo, osveta, predchádzanie vzniku odpadov, recyklácia, triedenie odpadov, waste
Priatelia Zeme – SPZ prednášali záhradkárom v Pustých Sadoch Z našej práce Biologický odpad, biologicky rozložiteľné odpady, bioodpad, infokampaň, informačná kampaň, kompostér, Kompostovanie, kompostovisko, minimalizácia, osveta, predchádzanie vzniku odpadov
Priatelia Zeme – SPZ prednášali na Technickej univerzite v Košiciach Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ opäť prednášali v Partizánskom Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ prednášali v obci Gáň Z našej práce
Priatelia Zeme – SPZ školili obyvateľov Veľkých Bielic Z našej práce
Séria prednášok Kompostovanie - cesta k zdravej pôde Akcia biologické odpady, Biologický odpad, bioodpad, kompost, Kompostovanie
Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre verejnosť v Prešove Z našej práce
Prednáška Ohľaduplný život s minimom odpadov Akcia minimalizácia, odpady, predchádzanie vzniku odpadu
Workshop KOMUNITNÉ KOMPOSTOVANIE - spôsob, ako znížiť množstvo odpadu a vyrobiť si kvalitný kompost Akcia biologické odpady, Biologický odpad, kompost, Kompostovanie
Využitie biologického odpadu na záhrade (leták) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie, záhrada
Kompostovanie na sídlisku (leták) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie
Tri nepravdivé mýty o kompostovaní (leták) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie
10 tipov, ako neplytvať potravinami (leták) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie, plytvanie, potraviny
Kompost a jeho využitie (leták) Publikácia kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie
Vermikompostovanie (leták) Publikácia Biologický odpad, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie