PROJEKT: Od triedenia k minimalizácii odpadu

Dátum začiatku

01.07.2009

Dátum konca

31.12.2010

Ciele projektu:

  1. Zvýšiť povedomie verejnosti o minimalizácii odpadu (ako prvom stupni odpadovej hierarchie) a opätovnom používaní (druhý stupeň dpadovej hierarchie), a to najmä inovatívnym spôsobom.
  2. Zistiť presnejšie údaje o expozíciách najmä detí toxickým látkam, a zvýšiť povedomie verejnosti o týchto skutočnostiach a možnostiach ich minimalizácie.
  3. Pomôcť komunitám s rozvojom separácie (tretí stupeň odpadovej hierarchie) a kompostovania, najmä aplikácia praktických riešení.

Projekt podporili:

„Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“

Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Najnovšie v projekte

Názov Typ obsahu Všetky termíny
Priatelia Zeme – SPZ prezentovali výsledky dvoch úspešných projektov na konferencii v Bratislave Z našej práce
Zimná minimalizačná víkendovka na Poľane Galéria dobrovoľníctvo, víkendovka, znižovanie vzniku odpadov p1030442_0.jpg
Priatelia Zeme - SPZ prezentovali na konferencii úspešné projekty Z našej práce
Postavte si kompostovisko (leták) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie
Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi - príručka pre samosprávy Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie
Víkendová akcia Huty Galéria víkendovka
Najlepší odpad je ten, čo nevznikne Článok minimalizácia
Rozhovor s Juraj Lukáčom: „Najväčším ohrozením divočiny je tá šedivá masa ľudí, ktorá sa na ničenie prírody nečinne prizerá.“ Článok
Dážďovka Žofka a jej zážitky - pozrite si zaujímavý komiks o kompostovaní Článok Kompostovanie
Zaujímavé internetové stránky s témou minimalizácie odpadu a znečistenia Článok minimalizácia
Ekolisty 4 / 2010 Publikácia
Akcia Myjava: Záhradné kompostovanie v kope (fotoseriál) Článok Biologický odpad, Kompostovanie
Aktivity pre školy (na stiahnutie) Článok ekovýchova
Tvorivé dielne: Magnetické lienky Článok
Tvorivé dielne: Pletieme z novinového papiera Článok
Prezentácie z akcie: Odborná konferencia "Čo priniesol obciam návrh Stratégie nakladania s biologickými odpadmi?", 15-16.12.2010 Článok triedený zber
Prezentácie z akcie: DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ odpadového hospodárstva v meste Stará Turá, 16.11.2010 Článok triedený zber
Vychádza štúdia s výsledkami prieskumu toxických látok v materských školách Tlačová správa toxické znečisťovanie
Prieskum používania toxických látok vo vybraných predškolských zariadeniach na Slovensku (štúdia) Publikácia
Vráťme prírode to, čo nám dala - kompostujme (leták o kompostovaní) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie
VERMIKOMPOSTOVANIE: kompostovanie pomocou dážďoviek (fotoseriál) Článok Biologický odpad, Kompostovanie
KOMPOSTOVANIE v automatickom kompostéri NatureMill (fotoseriál) Článok Biologický odpad, Kompostovanie
Separovaný zber v mestách a obciach - príklady z praxe (štúdia prezentujúca úspešné systémy s triedeným zberom) Publikácia triedený zber
Videoklip Priateľov Zeme - SPZ Publikácia
Minimalizujme... počas Vianoc, sviatkov Ekoporadňa Ekologické Vianoce, minimalizácia
Minimalizujme... počas Vianoc, sviatkov
Minimalizujme... vo voľnom čase Ekoporadňa minimalizácia
Minimalizujme vo voľnom čase
Minimalizujme... na ulici, v spoločnosti, komunite Ekoporadňa minimalizácia
Minimalizujme... na ulici, v spoločnosti, komunite
Minimalizujme... na cestách, na dovolenke Ekoporadňa cestovanie, doprava, minimalizácia
Minimalizujme... na cestách, na dovolenke
Minimalizujme... v kúpeľni, na toalete Ekoporadňa minimalizácia
Minimalizujme... v kúpeľni, na toalete
Minimalizujme... v kuchyni, pri stole Ekoporadňa minimalizácia
Minimalizujme... v kuchyni, pri stole
Minimalizujme ...pri starostlivosti o seba, deti, blízkych Ekoporadňa domácnosť, minimalizácia
Minimalizacia pri starostlivosti
Minimalizujme... pri údržbe domácnosti, okolo domu Ekoporadňa minimalizácia
Minimalizácia v domácnosti
Minimalizujme... na nákupe Ekoporadňa minimalizácia
Minimalizácia - nákupy
Odborná konferencia "Čo priniesol obciam návrh Stratégie nakladania s biologickými odpadmi?" Akcia Biologický odpad
Kompostovanie v mestách a obciach - Príklady z praxe (štúdia prezentujúca úspešné systémy s kompostovaním) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie
Celoslovenský týždeň pre menej odpadov, 2010 Galéria
Aj Kanada už prijala opatrenia voči toxickému bisfenolu A, našim deťom hrozí naďalej Tlačová správa
Zimná minimalizačná víkedovka na Poľane Akcia poľana, priatelia zeme, víkendovka
Videoklip: Nie do plastov! Publikácia
Celoslovenský týždeň aktivít Priateľov Zeme –SPZ odštartovalo 75 000 PET fliaš na Hlavnej ulici v Košiciach Tlačová správa
Tvorivé dielne: Domáci recyklovaný papier Článok minimalizácia
Ekolisty 3 / 2010 Publikácia
Ekolisty 3 / 2010
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ odpadového hospodárstva v meste Stará Turá Akcia
Celoslovenský týždeň aktivít za vratné obaly Statická stránka
Poznáme víťazov súťaže FotoPozitív FotoNegatív! Tlačová správa minimalizácia
Animácie Článok minimalizácia
EkoKomiksy (komiks o predchádzaní vzniku odpadov, recyklácii, kompostovaní...) Článok minimalizácia
Náš toxický domov (leták o toxických látkach v našich domovoch) Publikácia toxické znečisťovanie
Tvorivé dielne: Peňaženka z Tetrapaku Článok
Ekolisty 2 / 2010 Publikácia
Ekolisty 2 / 2010
Medzinárodný Ekotábor umožňuje výmenu skúseností v environmentálnej oblasti Tlačová správa ekovýchova
Festival Pohoda 2010 - infostánok Galéria
Fotografická súťaž Priateľov Zeme - SPZ spája ekológiu a umenie do jedného celku Tlačová správa
Infostánky 2010, informačné turné Galéria
Výstava PRO EKO 2010 Galéria
Minimalizačné desatoro (minibrožúrka o minimalizácii odpadu a predchádzaní vzniku) Publikácia minimalizácia
Ekolisty 1 / 2010 Publikácia
ekolisty 1 / 2010
Jarná odpadová víkendovka na Slatinke, 9.-11.4.2010 Galéria
Priatelia Zeme - SPZ v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru: na ekologické prešľapy sa stále nedbá Tlačová správa spaľovanie odpadu
Ekolisty 4 / 2009 Publikácia
ekolisty 4 - 09
Nebezpečné plasty Statická stránka
Toxická domácnosť Statická stránka
Starostlivosť o dieťa Statická stránka
Čistiace prostriedky a kozmetika Statická stránka
Toxické látky v každodennom živote Statická stránka toxické znečisťovanie
Výstava o odpadoch, 12 informačných panelov Publikácia
22 ekotipov - aby bol Deň Zeme každý deň (leták na Deň Zeme) Publikácia ekologická etika, ekovýchova, environmentálna výchova
Celoslovenský týždeň aktivít pre menej odpadov - Aktivity pre školy Statická stránka ekovýchova
Ekolisty 3 / 2009 Publikácia
ekolisty 3 / 2009
Ekolisty 2 / 2009 Publikácia
ekolisty 2/2009
Ekolisty 1 / 2009 Publikácia
Ekolisty 1 / 2009