PROJEKT: Dajme šancu deťom, dáme šancu aj prírode

Dátum začiatku

26.06.2009

Dátum konca

30.06.2010

Ciele projektu:

  1. Rozvinúť u detí a mladých ľudí environmentálne povedomie, záujem o tieto témy a ich hlbšie pochopenie inovatívnou, zážitkovou formou.
  2. Podporiť ich k rozvíjaniu vlastných iniciatív v oblasti životného prostredia a poskytnúť know-how, odborné vedenie na ich realizáciu formou školských projektov.
  3. Motivovať mladých ľudí pre zlepšenie životného prostredia vo vlastnom regióne a pre podporu miestneho aktivizmu formou zážitkových víkendoviek.
  4. Motivovať mladých k ekologickému životného štýlu, k uchovávaniu tradičných remesiel, k životu v súlade s prírodou, k dobrovoľníctvu pomocou ekologického ekotábora.

Projekt podporil:

 

Správy o projekte

Je nový projekt Priateľov Zeme-SPZ, ktorý podporuje ekovýchovu na základných a stredných školách. Projekt, ako hovorí aj názov, dáva priestor pre vzdelávacie mimoškolské a voľno-časové aktivity pre mládež na východnom Slovensku.
V cieľovej skupine detí a mladých je značný podiel rómskej mládeže a mládeže zo sociálne slabších rodín, ktorí majú menej príležitostí ako mladí v iných regiónoch Slovenska. Prostredníctvom projektu sa pre nich vytvoria vhodné podmienky na neformálne vzdelávanie v oblasti ochrany životného prostredia a prírody, inovatívnymi metódami založenými na zážitkových aktivitách napr. formou exkurzií do ľudskou činnosťou zničenej prírody alebo naopak zachovalého prírodného územia.
Súčasťou projektu sú aj 4 víkendové akcie v prírodnom prostredí formou workshopov, ktoré budú zamerané na aktívnu pomoc prírode s priblížením životného štýlu v súlade s prírodou.
Projekt trvá do konca júna 2010 a je financovaný Fondom Hodina deťom, ktorý zriaďuje a spravuje Nadácia pre deti Slovenska. 

Prostredníctvom projektu „Dajme šancu deťom, dáme šancu aj prírode“ podporeného z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska, sme rozvíjali inovatívne ekovýchovne aktivity aj so žiakmi zo sociálne slabšieho prostredia a z rómskych rodín. Zaujímavá bola reakcia týchto skupín na jednotlivé témy týkajúce sa odpadov, mali možnosť vyjadriť svoj názor a my sme sa snažili zmeniť ich postoje k prírode k pozitívnejšiemu. Viac príležitostí a osobitnejší prístup k týmto žiakom vytvára možnosť  pre zmenu našej budúcnosti.