Aktuality na Kompost.sk

21.04.2008
Priatelia Zeme-SPZ sa predstavia verejnosti s novou expozíciou a odbornou prednáškou o nedostatkoch návrhu zákona o obaloch v dňoch 22. – 25. apríla 2008 v Banskej Bystrici na najväčšej ekologickej výstave na Slovensku – R.I.S., ktorá sa zaoberá témami recyklácie a zhodnocovania odpadov. Nová výstavná prezentácia organizácie Priatelia Zeme-SPZ pozostáva z informačného stánku, ukážok praktických potrieb, strojového zariadenia a zberných nádob na triedený zber a výstavy o recyklácii.
10.04.2008
Európska Únia a národné vlády musia venovať omnoho viac pozornosti sociologickým, ekologickým a environmentálnym dôsledkom produkcie a využívania palív z biomasy. Žiadajú to veľkomestá a mestá Klimatickej Aliancie v rezolúcií, ktorú schválili počas výročnej konferencie medzinárodnej Klimatickej Aliancie 1. až 4. apríla 2008 v Aachene a Heerlene.
22.06.2007
Organizácie Priatelia Zeme – CEPA, ZA MATKU ZEM a Centrum energetických alternatív na budúci týždeň predstavia vláde pozičný dokument o účelnom a efektívnom využívaní biomasy na Slovensku.
12.06.2007
Americký veľvyslanec Rodolphe Vallee ocenil triedenie a recyklovanie odpadu v Raslaviciach na východnom Slovensku. Pri návšteve obce ho zaujalo, že odpad separuje až 70 percent Rómov, čo je viac ako "bieli" obyvatelia obce. Zároveň vyzdvihol spoluprácu samosprávy s mimovládnym sektorom.
17.05.2007
Na východnom Slovensku sa podaril unikátny projekt. V obci Raslavice miestni Rómovia triedia svoj odpad. Okrem toho, že sa tým v ich osade zvýšila čistota a poriadok, táto aktivita poskytuje jednému z nich prácu. Projekt, ktorý spolu pripravili starosta obce Anton Lamanec a organizácia Priatelia Zeme sa začal aj vďaka prostriedkom z Európskeho sociálneho fondu.
10.05.2007
Pozičný dokument o biomase (1) s názvom „Účelné a efektívne využívanie biomasy na Slovensku“ doposiaľ podporilo 19 organizácií (viď nižšie). Dokument, ktorý pripravili organizácie Priatelia Zeme-CEPA, o.z. ZA MATKU ZEM a Centrum energetických alternatív, stanovuje základné pravidlá pre využívanie biomasy na energetické účely.