O stránke kompost.sk

Táto stránka si kladie za cieľ na jednom mieste ponúknuť komplexné informácie o modernom spôsobe nakladania s biologickým odpadom – kompostovaní.  Je koncipovaná tak, aby tu našiel potrebné informácie každý záujemca o kompostovanie, bez ohľadu na to koľko biologicky rozložiteľného odpadu produkuje.

Stránku pripravilo občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ, ktoré sa tejto téme dlhodobo venuje. Stránka je realizovaná ako súčasť projektu s názvom „Povedzme si všetko o kompostovaní!“, ktorý bol finančne podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia pre sociálne zmeny.