Základné pravidlá kompostovania

Kompostovanie je technologický proces, pri ktorom z biologických odpadov, vyrábame organické hnojivo – kompost. Nie je to teda len také bezhlavé hádzanie vzniknutých biologických odpadov na jednu kopu, ale riadená a kontrolovaná činnosť. K tomu, aby sme dokázali vyrobiť kvalitný kompost, potrebujeme poznať, ako kompostovací proces prebieha a čo máme robiť, aby sme ho nekazili.

Na rozklade sa podieľajú rôzne mikroorganizmy a pôdne organizmy, ktoré pre svoj život potrebujú optimálnu surovinovú skladbu, vzduch a vodu. Aby sme celý proces urýchlili a aby sa nám ľahšie s kompostovaným materiálom pracovalo, potrebujeme ešte primerane zmenšiť jednotlivé biologické odpady. Bez týchto 4 vecí kompostovací proces nebude prebiehať správne a pri výsledku – vyrobenom komposte nebudeme vedieť garantovať potrebnú kvalitu.

Viac informácií o tom, ako prebieha kompostovací proces, nájdete v časti „Proces kompostovania“. Zjednodušené informácie o 4 základných pravidlách kompostovania nájdete v časti „Základné pravidlá kompostovania“.V prípade potreby vypočítať si správnu surovinovú skladbu zo surovín, ktoré máte práve k dispozícii sa viac informácií dočítate v časti „Surovinová skladba kompostu“.