Technika na kompostovanie

Pre zabezpečenie správnych podmienok kompostovacieho procesu (správna veľkosť materiálu, dostatočná aerácia...) ako aj finálnej úpravy hotového produktu – kompostu, je potrebné zaistiť pre kompostáreň vhodné mechanizačné prostriedky. 

Na kompostárňach sa používa vo väčšine prípadov táto technika:

  • čelný nakladač
  • drvič alebo štiepkovač drevnej hmoty
  • prekopávač kompostu
  • preosievač kompostu

V niektorých prípadoch, keď vyššie spomenutá technika nemá vlastný pohon, sa používa pri kompostovaní aj pripojiteľný energetický prostriedok (traktor, poprípade iný nosič náradia).

V zahraničí – hlavne pri kompostovaní biologických odpadov z triedeného zberu z domácností, v niektorých prípadoch používajú väčšie kompostárne aj separátory nerozložiteľných materiálov, ako sú kovy, plasty a pod.