Vzorky sušených liečivých rastlín


Ako podklad pri vytvorení vzoriek sa využili časti použitých kartónových krabíc
Autor: RNDr. Danica Božová

Prejsť na stránku fotosúťaže.

Fotosúťaž FotoPozitív

Fotosúťaž FotoNegatív