PROJEKT: Viac recyklácie, menej znečistenia

Dátum začiatku

02.02.2009

Dátum konca

31.12.2010

Ciele projektu:

  1. Systémové zmeny: Internalizácia externalít: ekonomické znevýhodnenie environmentálne negatívneho nakladania s odpadmi, podpora pozitívnych alternatív. Za týmto účelom vypracovať najdôležitejšie legislatívne návrhy a  pokúsiť sa presadiť nasledovné opatrenia:
    A) Zvýšenia poplatku za skládkovanie, zavedenie poplatku zo spaľovania a účelovo ich viazať na podporu environmentálne lepších spôsobov nakladania s odpadmi, rozvoj lepších, bezplatných „recyklačných“ služieb pre občanov.
    B) Reforma tzv. kolektívnych systémov priemyslu, ktorých úlohou je finančne prispievať obciam na triedený zber pre splnenie legislatívnych cieľov recyklácie - za účelom zvýšenia prostriedkov poskytovaných obciam na rozvoj triedeného zberu pre recykláciu.
    C) Odstraňovania byrokratických bariér rozvoja prevencie recyklácie odpadov - hlavne odstránenia absurdnej povinnosti zákonného procesu posudzovania vplyvov (EIA) pre malé technológie a stavby pre recykláciu a kompostovanie (malé triediace linky, drviče konárov a pod.).
  2. Vzdelávanie: zrealizovať ekovýchovu zameranú na problematiku odpadov a znečisťovania prostredia na 20 školách projektovou formou, s využitím interaktívnych a zážitkových prvkov a s praktickou implementáciou naučených vedomostí. V menšej miere vzdelávať aj ďalšie skupiny občanov ktoré majú záujem o životné prostredie. Plánovaný stav predstavuje 20 škôl s realizovanými ekologickými opatreniami a vyšším povedomím študentov.
  3. Pomoc ohrozeným komunitám: budeme poskytovať odbornú a právnu pomoc komunitám ohrozeným zlými projektami skládok a spaľovní, zapájať ich do rozhodovania, pomáhať im hájiť ich právo na zdravé životné prostredie. Cieľom je zároveň vytvárať tlak proti znečisťujúcim technológiám a za rozvoj čistejších alternatív. Plánovaný stav predstavuje úspešné obhajovania práv občanov pred zlými zámermi v oblasti odpadov, v optimálnom prípade budú niektoré projekty zastavené.

Projekt podporili:

„Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“

Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

 

Najnovšie v projekte

Názov Typ obsahu Všetky termíny
Priatelia Zeme – SPZ prezentovali výsledky dvoch úspešných projektov na konferencii v Bratislave Z našej práce
Priatelia Zeme - SPZ prezentovali na konferencii úspešné projekty Z našej práce
Domáce kompostovanie (brožúra) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie
10 krokov ako zaviesť separovaný zber na školách (metodická príručka pre školy) Publikácia ekovýchova, environmentálna výchova, recyklácia, triedený zber
Mediálna akcia Priateľov Zeme -SPZ: 75 000 PET fliaš na Hlavnej ulici v Košiciach Galéria
Zahrajte si hru: triedenie odpadu a odpadové pexeso Článok
Ekolisty 4 / 2010 Publikácia
Celoslovenský týždeň pre menej odpadov, 2010 Galéria
Celoslovenský týždeň aktivít Priateľov Zeme –SPZ odštartovalo 75 000 PET fliaš na Hlavnej ulici v Košiciach Tlačová správa
Odpady na rázcestí Publikácia legislatíva, minimalizácia, problémy s odpadmi, znižovanie vzniku odpadov
Farby rozoznávame už v 3.roku života... Trieďme odpad! (plagát o triedenom zbere) Publikácia triedený zber
Ekolisty 3 / 2010 Publikácia
Ekolisty 3 / 2010
Ekolisty 2 / 2010 Publikácia
Ekolisty 2 / 2010
Keď si neviete poradiť... Centrum pomoci občanom (leták o možnostiach obrany pred projektmi ohrozujúcimi životné prostredie) Publikácia pomoc občanom proti znečisťovaniu, toxické znečisťovanie
Nespaľujme odpady (leták o škodlivosti spaľovania odpadov v domácnosti) Publikácia spaľovanie odpadu, toxické znečisťovanie
Festival Pohoda 2010 - infostánok Galéria
Infostánky 2010, informačné turné Galéria
Výstava PRO EKO 2010 Galéria
Súťaž obcí a škôl 3Z má svojich víťazov ! Tlačová správa
Jarná časť informačného turné Priateľov Zeme - SPZ priblíži problematiku odpadov obyvateľom stredného a západného Slovenska Tlačová správa ekovýchova
Košice uprednostňujú spaľovanie odpadu pred jeho triedením Tlačová správa spaľovanie odpadu, Spaľovne, triedený zber
Priatelia Zeme - SPZ motivujú školy k ekovýchove: súťaž školských projektov sa ešte nekončí Tlačová správa ekovýchova
Neseparujme sa, separujme odpad (leták o triedenom zbere) Publikácia triedený zber
Ako predísť záplave odpadov (leták o minimalizácii odpadov a predchádzaní vzniku) Publikácia minimalizácia, nadmerna spotreba
Ekolisty 1 / 2010 Publikácia
ekolisty 1 / 2010
Jarná odpadová víkendovka na Slatinke, 9.-11.4.2010 Galéria
Životné prostredie malo dnes šťastie! Tlačová správa obaly
Ekolisty 4 / 2009 Publikácia
ekolisty 4 - 09
Priatelia Zeme vyzývajú k činnosti: do Celoslovenského týždňa aktivít pre menej odpadov sa zapája celé Slovensko Tlačová správa triedený zber
celoslovensky tyzden - vizualizacia s alzbetinho chramu
Výstava o odpadoch, 12 informačných panelov Publikácia
Celoslovenský týždeň aktivít pre menej odpadov - Aktivity pre školy Statická stránka ekovýchova
Celoslovenský týždeň aktivít pre menej odpadov Statická stránka
Ekolisty 3 / 2009 Publikácia
ekolisty 3 / 2009
Ekolisty 2 / 2009 Publikácia
ekolisty 2/2009
V mestách prebieha informačné turné: odborné aj zábavné Tlačová správa minimalizácia
Problémová prešovská spaľovňa nebezpečného odpadu chce povolenie na rozšírenie v čase dovoleniek Tlačová správa Fecupral, Prešov, spaľovanie odpadu, Spaľovne, spaľovne nebezpečných odpadov
Nové rozložiteľné Tesco tašky neriešia problém odpadov Tlačová správa obaly, plastové tašky
Čo bude ďalej s biologicky rozložiteľným odpadom? Tlačová správa Biologický odpad, Kompostovanie, legislatíva, triedený zber
Ekolisty 1 / 2009 Publikácia
Ekolisty 1 / 2009
Kríza v odpadovom hospodárstve je dôsledkom dlhodobého presadzovania nesprávnej hierarchie v nakladaní s odpadom Tlačová správa legislatíva, triedený zber
Domáce a komunitné kompostovanie (brožúra) Publikácia Biologický odpad, Kompostovanie