Objavenie nelegálnej skládky


Počas letného tábora, sme v prírode objavili skládku odpadu.Odefotila p. vychovávateľka.
Autor: Monika Kubalová

Prejsť na stránku fotosúťaže.

Fotosúťaž FotoPozitív

Fotosúťaž FotoNegatív