Nové Karpaty | "Bohatstvo spod Vršatca"


Séria fotografií zachytáva ročný nárast odpadu na skládke TKO Luštek v Dubnici nad Váhom s majestátnou scenériou Vršatca a hrebeňa Bielych Karpát na pozadí. Pravá časť, rekultivovaná a uzatvorená kazeta, tvorí novú antropogénnu dominantu na nive Váhu. Ľavá časť, aktívna kazeta, bude po zaplnení vypadať rovnako a pomaly zatieni prírodné dominanty. Pohľad na ňu v priebehu roka ukazuje nárast odpadu a stúpanie do druhej etáže.
Autor: Vladimír Ronec

Prejsť na stránku fotosúťaže.

Fotosúťaž FotoPozitív

Fotosúťaž FotoNegatív