Enviroobálka


Fotografia znázorňuje všetky "suroviny" potrebné na výrobu enviroobálky, čím sa zachytáva téma minimalizácie odpadov, pretože sa znova používajú primárne použité obaly (obálka, obalová fólia z novín) a použité suroviny - pokazený kancelársky papier - "šmirák". Z pokazeného kancelárskeho papiera sa vyrobí biela plocha, ktorá prekryje údaje na už raz použitej obálke, zo štítku obalovej fólie novín sa vyrobí adresa odosielateľa v ľavom rohu, z papierovej pásky sa vyrobí estetický lem - a máme novú obálku :-)
Autor: 4. miesto: Miroslav Ľuba, Leopoldov

Prejsť na stránku fotosúťaže.

Fotosúťaž FotoPozitív

Fotosúťaž FotoNegatív