Naozaj je to dobré?


Separovanie odpadu by malo byť prioritou každdého človeka.
Autor: Gabriela Fojtíková

Prejsť na stránku fotosúťaže.

Fotosúťaž FotoPozitív

Fotosúťaž FotoNegatív