Informácie

>> odpady

Informácie sú zobrazená podľa dátumu pridania.

Kliknutím na hlavičku v konkrétnom stľpci tabuľky môžete zmeniť spôsob zoradenia.

Bolo nájdených 191 výsledkov

Názov Typ obsahu Témy Cieľová skupina Kľúčové slová Dátum vloženiasort icon
Priatelia Zeme chcú oceniť úspešné odpadové systémy – vyhlasujú súťaž pre samosprávy
Tlačová správa
odpady obce / firmy, verejnosť Kompostovanie, triedený zber, znižovanie vzniku odpadov 20.12.2011
Ekolisty 4 / 2011
Publikácia
odpady školy, verejnosť ekovýchova 17.12.2011
Fotografie z odborného podujatia v Štítnej nad Vláří - Popov
Galéria
odpady 09.12.2011
Prezentácie z Dňa otvorených dverí v Topoľčanoch 2011
Článok
odpady obce / firmy, školy, verejnosť 29.11.2011
Fotografie z dňa otvorených dverí v odpadovom hospodárstve, ktorý sa konal v Topoľčanoch
Galéria
odpady obce / firmy, verejnosť 26.11.2011
Prevzatie čestného uznania v súťaži Zlatý mravec 2011 na Dni odpadového hospodárstva
Galéria
odpady obce / firmy, školy, verejnosť 22.11.2011
Vyhlásenie výsledkov prvého ročníka súťaže Miss Kompost 2011 na BIOjarmoku v Trenčíne
Galéria
odpady Biologický odpad, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 31.10.2011
Konferencia o predchádzaní vzniku odpadu na Slovensku
Tlačová správa
odpady predchádzanie vzniku odpadu 24.10.2011
Fotografie z odbornej konferencie "Ako predchádzať vzniku odpadov?"
Galéria
odpady 23.10.2011
Ako zorganizovať výmennú ekologicko-charitatívnu burzu - "Novoročnú recykláciu" (manuál)
Publikácia
ekologizácia, odpady obce / firmy, školy, verejnosť minimalizácia, príručky a manuály, recyklácia 07.08.2011
Prezentácie z konferencie „Možnosti ako znížiť náklady na odpadové hospodárstvo v obci“, PRO EKO Banská Bystrica
Článok
odpady obce / firmy Biologický odpad, Kompostovanie, recyklácia, samosprávy 25.05.2011
Súťaž Miss Kompost po prvý raz štartuje na Slovensku
Tlačová správa
ekologizácia, odpady Biologický odpad, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 03.05.2011
Zimná minimalizačná víkendovka na Poľane
Galéria
odpady dobrovoľníctvo, víkendovka, znižovanie vzniku odpadov 07.04.2011
Ako postupovať pri objavení „čiernej skládky“
Často kladená otázka
odpady verejnosť čierna skládka, čierne skládky, divé skládky, nelegálne skládky, skládka 12.03.2011
Zoznam predajcov a výrobcov strojov, techniky a zariadení pre kompostovanie
Článok
odpady obce / firmy Biologický odpad, Kompostovanie, triedený zber 06.03.2011
Potreby pre zber biologických odpadov
Článok
odpady obce / firmy Biologický odpad, Kompostovanie, triedený zber 06.03.2011
Vrecia a Big bagy
Článok
odpady obce / firmy Kompostovanie, triedený zber 06.03.2011
Smetné koše do interiéru
Článok
odpady obce / firmy Biologický odpad, Kompostovanie, triedený zber 06.03.2011
Veľkokapacitné kontajnery
Článok
odpady obce / firmy Biologický odpad, Kompostovanie, triedený zber 06.03.2011
Odpadové nádoby
Článok
odpady obce / firmy Biologický odpad, Kompostovanie, triedený zber 06.03.2011
Zoznam predajcov a výrobcov strojov a techniky pre triedený zber odpadu
Článok
odpady obce / firmy recyklácia, triedený zber 06.03.2011
Stroje na kompostovanie pre záhrady a malé prevádzky
Článok
odpady obce / firmy Biologický odpad, Kompostovanie 06.03.2011
Stroje na kompostovanie pre kompostárne, obecné kompostoviská
Článok
odpady obce / firmy Biologický odpad, Kompostovanie 06.03.2011
Príslušenstvo ku kompostovaniu
Článok
odpady obce / firmy Biologický odpad, Kompostovanie 06.03.2011
Kompostovacie zásobníky
Článok
odpady obce / firmy Biologický odpad, Kompostovanie 06.03.2011
Chovatelia a predajcovia kalifornských dážďoviek
Článok
odpady obce / firmy Biologický odpad, Kompostovanie 06.03.2011
Firmy dodávajúce technológie a projektantské firmy
Článok
odpady obce / firmy Biologický odpad, Kompostovanie 06.03.2011
Domáce kompostovanie (brožúra)
Publikácia
odpady obce / firmy, školy, verejnosť Biologický odpad, Kompostovanie 03.02.2011
10 krokov ako zaviesť separovaný zber na školách (metodická príručka pre školy)
Publikácia
odpady školy ekovýchova, environmentálna výchova, recyklácia, triedený zber 02.02.2011
Postavte si kompostovisko (leták)
Publikácia
odpady obce / firmy, školy, verejnosť Biologický odpad, Kompostovanie 31.01.2011
Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi - príručka pre samosprávy
Publikácia
odpady obce / firmy Biologický odpad, Kompostovanie 25.01.2011
Zálohovanie PET fliaš? Víťazia ekonomické záujmy
Prevzatý článok
odpady verejnosť obaly, zálohovanie 25.01.2011
Víkendová akcia Huty
Galéria
odpady víkendovka 10.01.2011
Akcia Myjava: Záhradné kompostovanie v kope (fotoseriál)
Článok
odpady verejnosť Biologický odpad, Kompostovanie 22.12.2010
Prezentácie z akcie: Odborná konferencia "Čo priniesol obciam návrh Stratégie nakladania s biologickými odpadmi?", 15-16.12.2010
Článok
odpady obce / firmy triedený zber 20.12.2010
Prezentácie z akcie: DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ odpadového hospodárstva v meste Stará Turá, 16.11.2010
Článok
odpady obce / firmy triedený zber 20.12.2010
Obecné kompostovisko - Informačný materiál pre samosprávy (brožúra)
Publikácia
odpady obce / firmy Biologický odpad, Kompostovanie 12.12.2010
Vráťme prírode to, čo nám dala - kompostujme (leták o kompostovaní)
Publikácia
odpady obce / firmy, školy, verejnosť Biologický odpad, Kompostovanie 12.12.2010
VERMIKOMPOSTOVANIE: kompostovanie pomocou dážďoviek (fotoseriál)
Článok
odpady verejnosť Biologický odpad, Kompostovanie 12.12.2010
KOMPOSTOVANIE v automatickom kompostéri NatureMill (fotoseriál)
Článok
odpady verejnosť Biologický odpad, Kompostovanie 12.12.2010
Separovaný zber v mestách a obciach - príklady z praxe (štúdia prezentujúca úspešné systémy s triedeným zberom)
Publikácia
odpady obce / firmy, verejnosť triedený zber 12.12.2010
Kompostovanie v mestách a obciach - Príklady z praxe (štúdia prezentujúca úspešné systémy s kompostovaním)
Publikácia
odpady obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Kompostovanie 01.12.2010
Celoslovenský týždeň pre menej odpadov, 2010
Galéria
odpady 30.11.2010
Videoklip: Nie do plastov!
Publikácia
ekologizácia, odpady školy, verejnosť
18.11.2010
Videoklip: Dajte šancu bioodpadu - Čaj
Publikácia
odpady verejnosť Biologický odpad, Kompostovanie
18.11.2010
Videoklip: Dajte šancu bioodpadu - Jablko
Publikácia
odpady verejnosť Biologický odpad, Kompostovanie
18.11.2010
Odpady na rázcestí
Publikácia
odpady obce / firmy legislatíva, minimalizácia, problémy s odpadmi, znižovanie vzniku odpadov 11.11.2010
Vráťme prírode to, čo nám dala: kompostujme (plagát o kompostovaní)
Publikácia
odpady obce / firmy, školy, verejnosť Biologický odpad, Kompostovanie 04.11.2010
Farby rozoznávame už v 3.roku života... Trieďme odpad! (plagát o triedenom zbere)
Publikácia
odpady obce / firmy, školy, verejnosť triedený zber 04.11.2010
Otázka: Ako môžeme zabrániť čiernym skládkam?
Často kladená otázka
odpady verejnosť čierne skládky 29.09.2010