Fotografie z odbornej konferencie "Ako predchádzať vzniku odpadov?"