Fotografie z odborného podujatia v Štítnej nad Vláří - Popov