Informácie

>> vermikompostovanie

Informácie sú zobrazená podľa dátumu pridania.

Kliknutím na hlavičku v konkrétnom stľpci tabuľky môžete zmeniť spôsob zoradenia.

Bolo nájdených 119 výsledkov

Názov Typ obsahu Témy Cieľová skupina Kľúčové slová Dátum vloženiasort icon
Vermikompostovanie - kompostujme s dážďovkami
Z našej práce
školy, verejnosť vermikompostovanie 25.02.2021
Aktívna účasť na festivale POMALO
Z našej práce
obce / firmy, školy, verejnosť Biologický odpad, informačný stánok, Kompostovanie, minimalizácia, nula odpadu, prednáška, triedenie odpadov, vermikompostovanie, zero waste 15.05.2019
Úspešný Slovakia Going Zero Waste 2019
Z našej práce
obce / firmy, školy, verejnosť Biologický odpad, kompost, Kompostovanie, komunitné kompostovanie, konferencia, minimalizácia, triedenie odpadu, vermikompostovanie, zero waste 08.04.2019
Priatelia Zeme - SPZ sa zúčastnili na konferencii Žiť Vedomo
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť bez odpadu, biologické odpady, informačný stánok, Kompostovanie, triedený zber, vermikompostovanie 24.11.2018
Kompost a jeho využitie (leták)
Publikácia
ekologizácia, odpady školy, verejnosť kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 16.09.2014
Štvrtý ročník súťaže Miss Kompost je tu: Zapojte sa aj Vy!
Tlačová správa
verejnosť Biologický odpad, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 04.06.2014
Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre verejnosť v obci Chocholná-Velčice
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 23.02.2014
Priatelia Zeme – SPZ rokovali na Ministerstve životného prostredia SR k pripravovanému zákonu o odpadoch
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 21.02.2014
Vermikompostovanie (leták)
Publikácia
odpady verejnosť Biologický odpad, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 15.02.2014
Priatelia Zeme – SPZ informovali zástupcov miestnych samospráv o nepravdivom tvrdení tykajúcom sa triedeného zberu odpadov
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 14.02.2014
Priatelia Zeme – SPZ vydali vynovené informačné materiály pre verejnosť na podporu správneho využívania biologických odpadov
Z našej práce
obce / firmy, školy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 27.01.2014
Priatelia Zeme – SPZ pripravili program na rozvoj domáceho kompostovania pre Partizánske
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 20.12.2013
Priatelia Zeme – SPZ pomáhajú aj naďalej obciam pri príprave informačných materiálov pre verejnosť
Z našej práce
obce / firmy, školy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 20.12.2013
Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre verejnosť v obci Trenčianska Turná
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 20.12.2013
Priatelia Zeme – SPZ predstavili svoje požiadavky na zlepšenie zákona o odpadoch na pôde MŽP SR
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 20.12.2013
Priatelia Zeme – SPZ rokovali so ZMOS-om o vzájomnej podpore pri presadzovaní dobrých legislatívnych zmien v zákone o odpadoch
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 20.12.2013
Priatelia Zeme – SPZ sa zúčastnili stretnutia pracovnej skupiny k zlepšeniu odbytu kompostov vyrobených z odpadu.
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 20.12.2013
Priatelia Zeme – SPZ prednášali o kompostovaní pre žiakov ZŠ v Košeci
Z našej práce
obce / firmy, školy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 20.12.2013
Priatelia Zeme – SPZ vyškolili kompost majstrov pre Ivanovce a Melčice – Lieskové
Z našej práce
obce / firmy Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 16.11.2013
Priatelia Zeme – SPZ školili pracovníkov školy v Chocholnej-Velčiciach
Z našej práce
obce / firmy, školy Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 15.11.2013
Priatelia Zeme – SPZ vyškolili nových kompost majstrov
Z našej práce
obce / firmy Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 15.11.2013
Priatelia Zeme – SPZ diskutovali o odpadoch v meste Vrbové
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 03.10.2013
Tretia celoslovenská Miss Kompost bola zvolená!
Tlačová správa
verejnosť Biologický odpad, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 30.09.2013
Priatelia Zeme – SPZ vyhlásili výsledky súťaže Miss Kompost 2013
Z našej práce
verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 27.09.2013
Priatelia Zeme – SPZ prednášali a diskutovali o odpadoch v Dvoroch nad Žitavou
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 13.09.2013
Priatelia Zeme – SPZ pomáhali spropagovať novú kompostáreň v Senici
Z našej práce
obce / firmy, školy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 02.08.2013
Priatelia Zeme – SPZ prednášali na letnom tábore OZ Pangea
Z našej práce
obce / firmy, školy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 02.08.2013
Priatelia Zeme – SPZ sa zúčastnili stretnutia pracovnej skupiny k zlepšeniu odbytu kompostu
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 02.07.2013
Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre verejnosť v obci Hrabovec nad Laborcom
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 27.06.2013
Priatelia Zeme – SPZ pokračujú vo vzdelávaní občanov v obci Chocholná – Velčice
Z našej práce
obce / firmy, školy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 03.06.2013
Priatelia Zeme – SPZ prednášali o odpadoch na seminári Tvoríme pracovné miesta na vidieku
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 03.06.2013
Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre verejnosť v obci Malé Zálužie
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 03.06.2013
Priatelia Zeme – SPZ prednášali na seminári v Stebníckej Hute
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 03.06.2013
Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre verejnosť v meste Partizánske
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 28.03.2013
Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre verejnosť v obci Nemešany
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 20.03.2013
Priatelia Zeme – SPZ rozvíjajú spoluprácu s obcou Chocholná-Velčice
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 18.03.2013
Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre verejnosť v obci Alekšince
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 12.03.2013
Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre verejnosť v obci Chocholná-Velčice
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 12.03.2013
Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre verejnosť v obci Nové Sady
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 12.03.2013
Priatelia Zeme – SPZ prednášali dôchodcom v Partizánskom
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 21.02.2013
Priatelia Zeme – SPZ sa učili dobrej praxi v odpadovom hospodárstve vo Flámsku
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 21.02.2013
Priatelia Zeme – SPZ prednášali na odbornom seminári v Dunajskej Strede
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 18.01.2013
Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre verejnosť v Bratislave
Z našej práce
obce / firmy, školy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 03.01.2013
Priatelia Zeme – SPZ mali informačný stánok v Partizánskom
Z našej práce
obce / firmy, školy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 03.01.2013
Priatelia Zeme – SPZ vydali pre verejnosť nové informačné materiály o odpadoch
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 20.12.2012
Priatelia Zeme – SPZ rozvíjajú spoluprácu s mestom Vrbové
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 06.11.2012
Priatelia Zeme – SPZ prednášali v Pažiti
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 31.10.2012
Priatelia Zeme – SPZ pokračujú v spolupráci s obcou Brodzany
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 31.10.2012
Priatelia Zeme – SPZ prednášali v Mani
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 24.10.2012
Priatelia Zeme – SPZ prednášali pre verejnosť v Dolnom Lopašove
Z našej práce
obce / firmy, verejnosť Biologický odpad, Biomasa, dážďovkový kompost, kompost, Kompostovanie, vermikompostovanie 24.10.2012