Nastielanie (mulčovanie) pôdy

Nastielanie znamená pokrývanie pôdy vhodným materiálom, ktorý pre ňu vytvára ochrannú vrstvu. Na nastielanie môžeme použiť aj širokú škálu biologických odpadov, ktorá vzniká v domácnosti alebo na záhrade – pokosenú trávu (zvädnutú), lístie, seno (pokosené pred dozretím semien), slamu, podrvenú kôru, drevnú štiepku, podrvené kukuričné stonky, kartón, vytrhanú burinu (bez semien), pokosené zelené hnojenie, surový kompost... Medzi najväčšie výhody nastielania patrí, že:

 • zmysluplne zhodnotíme prebytočný biologický odpad zo záhrady a z domácnosti,
 • chránime pôdu aj pestované rastliny pred výkyvmi počasia (silné dažde, výkyvy teploty, silné slnko),
 • udržuje vlhkosť a kyprosť pôdy,
 • potláča rast buriny,
 • rozkladom nástielky sa zvyšuje obsah živín a organickej hmoty v pôde,
 • znižuje sa prácnosť pri pestovaní plodín (menej polievania, netreba kypriť a prevzdušňovať pôdu),
 • umožňuje sa pohybovať okolo záhonov aj v čase dlhotrvajúcich dažďov...

Zásady správneho nastielania

 1. Pôdu pred nastielaním zbavíme buriny a skypríme ju.
 2. Nastielací materiál pred použitím nasekáme na drobno (ľahšie sa s ním potom pracuje). Nemal by obsahovať semená burín, vajíčka slimákov a nemal by byť plesnivý.
 3. Pokiaľ používame na nastielanie zelený, vlhký, čerstvý materiál (napr. pokosenú trávu), vytvoríme z neho len tenšiu vrstvu, ktorú častejšie dopĺňame. Zabránime tak vzniku hnilobného procesu a znížime riziko prilákania slimákov do záhonu.
 4. Zo suchého materiálu (napr. seno, slama) môžeme vytvoriť vyššiu vrstvu (aj viac ako 10 cm). Takýto materiál nezabudnime zvlhčiť.
 5. Pri použití materiálu s vysokým obsahom uhlíka (napr. slama, drevná štiepka) hrozí, že mikroorganizmy, ktoré ho rozkladajú budú čerpať dusík z pôdy. Ten potom bude chýbať pestovaným rastlinám. Podľa použitia nástielky treba zvážiť premiešanie uhlíkatej nástielky s dusíkatým materiálom (napr. pokosená tráva).
 6. Nastielací materiál postupne doplňujeme, aby sme mali pôdu pokrytú celý rok.
 7. Buriny, ktoré prerastajú nástielku vytrháme a môžeme ich nechať ležať na nej.
 8. Nastielací materiál nesmie zakrývať sadenice ani vysiate semienka.
 9. Pri nastielaní okolo stromov dbajme na to, aby sme nechali okolo kmeňa niekoľkocentimetrovú medzeru. Inak hrozí zvýšené riziko jeho poškodenia hnilobou.
 10. Nastielať môžeme všetky druhy zeleniny, byliniek, drobného ovocia, kry, stromy, okrasné rastliny... Zakrátko zistíme, ako im nastielanie prospieva.
Nastielanie (mulčovanie) pôdyNastielanie (mulčovanie) pôdyNastielanie (mulčovanie) pôdy