Využitie kompostu

Výsledným produktom pri kompostovaní biologických odpadov je vždy kompost. Ten už nie je odpadom, ale organickým hnojivom, ktoré je ideálne pri pestovaní rastlín.

Na záhradách je využitie kompostu jasné – použiť sa dá na hnojenie rastlín, ktoré sa na záhrade pestujú. Na sídliskách sa môže zdať na prvý pohľad kompost nevyužiteľný. Opak je však pravdou. Využitie nájde pri výsadbe, úprave a údržbe zelene v okolí domov, v domácnostiach do kvetináčov, v krajnom prípade na vyrovnávanie okolitého terénu. Kompost nájde uplatnenie aj pri údržbe verejnej zelene a pri rekultivačných prácach. Viac informácií o možnostiach používania kompostu nájdete v časti „Využitie kompostu“.

Informácie o ukazovateľoch kvality kompostu, uvádzaní kompostu do obehu, všeobecnom využití kompostu alebo odporúčaniach pre zvýšenie odbytu kompostu nájdete v časti „Kvalita a využitie kompostu“.

Informácie o význame pravidelného používania kompostu nájdete v časti „Význam kompostu“.