Drviče a štiepkovače biologických odpadov

Aby sme čo najviac zefektívnili a urýchlili proces rozkladu pri kompostovaní, je vhodné a často aj nevyhnutné väčšie, tvrdšie časti biologických odpadov (po prerezávke drevnej hmoty z mestskej zelene, okrasných záhrad, sadov, viníc, ale aj zvyškov z pestovania zeleniny a kvetín) upraviť v drvičoch, štiepkovačoch alebo rezacích vozoch. V týchto strojoch sa výrazne zmenšuje ich objem a vytvára sa homogénna hmota, vhodná na kompostovanie alebo nastielanie.

Požadovaná veľkosť častíc je daná charakterom surovín. Všeobecne z hľadiska kompostovania platí:

 • čím menšie sú častice surovín, tým väčšia je styčná plocha, na ktorú pôsobia rozkladné mikroorganizmy a proces prebieha rýchlejšie,
 • čím sa surovina lepšie rozkladá, tým väčšie môžu byť častice v kompostovacej zakládke,
 • čím menšie častice sú do zakládky požadované, tým väčšie sú ekonomické náklady na ich zmenšovanie.

Drviče sú stroje určené na drvenie drevnej hmoty. Na surovinu pôsobí pracovné ostrie úderom alebo tlakom, pričom dochádza vo väčšej miere k jeho lámaniu, štiepaniu, poprípade rozomletiu na menšie časti. Na zabezpečenie vyrovnaných veľkostí jednotlivých podrvených častíc môže byť drvič doplnený o rošt alebo sito.

Štiepkovače sú stroje určené k beztrieskovému deleniu dreva naprieč alebo pozdĺž jeho vlákien. Výsledkom je štiepka rôznej, nami požadovanej veľkosti, ktorá sa môže použiť okrem kompostovania aj na mulčovanie a energetické využitie.

Rozdelenie drvičov a štiepkovačov

Rozdeľujeme ich podľa :

 • spôsobu pohonu
  • s elektromotorom,
  • so spaľovacím motorom,
  • pripojiteľné k vývodovému hriadeľu traktora alebo iného nosiča náradia.
 • tvaru pracovného ústrojenstva
  • Štiepkovače
   • diskové – nože sú umiestnené na čelnej strane rotujúceho kotúča,
   • bubnové – nože má umiestnené po obvode rotujúceho valca, väčšinou vyžadujú vťahovací mechanizmus,
   • špirálové – nôž tvorí závit skrutkovice so stúpajúcim priemerom, špirálovité ostrie oddeľuje štiepku.
  • Drviče
   • kladivkové – drvenie vykonávajú voľné kladivká umiestnené na rotore,
   • tanierové  – s 1, 2 alebo viac nožmi, pričom tanier je uložený kolmo alebo šikmo ku smeru pridávaného materiálu,
   • nožové – s 2 až 4 zahnutými nožmi v kombinácií s nožovou hviezdicou, tzv. systém mixér,
   • kombinované – napr. tanierové a kladivkové.
 • druhu podávacieho ústrojenstva
  • s núteným podávaním materiálu – za pomoci podávacích valcov,
  • so samo podávacím efektom – vťahovaním materiálu spôsobeným pohybom nožov,
  • s gravitačným podávaním materiálu.
 • množstva a veľkosti spracovávaných biologických odpadov
  Sú dané hlavne výkonom hnacieho motora, spracovaným materiálom, požiadavkou na hrúbku rozdrveného materiálu a veľkosti násypky alebo vstupného otvoru drviča a štiepkovača.
 • spôsobu prepravy
  • prenosné majú väčšinou elektromotor z nižším výkonom (do 2,2 kW). Používajú sa hlavne v záhradách pre jednorazové menšie objemy materiálov.
  • s jednoosovým podvozkom bývajú osadené stredné stroje na jednoduchšiu prepravu na malé vzdialenosti. Vhodnejšie sú podvozky s väčšími kolesami.
  • s dvojosovými podvozkami sú väčšinou veľké drviče a štiepkovače pripojiteľné k malotraktoru / nosiču náradia alebo s vlastným motorom.