Preosievače kompostu

Spôsob ďalšieho spracovania kompostu značne závisí od účelu jeho použitia. Preosievaním kompostu oddeľujeme prímesi a látky, ktoré sa len ťažko alebo vôbec neodbúravajú. Takto získame z hotového kompostu homogénny produkt s požadovanou zrnitosťou. Častice pod 40 mm slúžia hlavne ako materiál na nastielanie. Najväčší podiel majú častice pod 25 mm a 15 mm, ktoré majú veľké využitie v záhradníctve a v krajinotvorbe. Častice zostávajúce v site (nadsitné častice) sa po odstránení cudzorodých nerozložiteľných častíc a po ďalšom podrvení dávajú ako “očkovací” základ do nových kompostov.

Kompost pri preosievaní by mal mať obsah vody 35 až 40 %. Vyšší obsah vody je príčinou upchávania ôk. Naopak príliš suchý kompost spôsobuje zvýšený vznik prachu pri preosievaní.

Rozdelenie preosievacích zariadení podľa:

 • spôsobu pohonu
  • ručné,
  • s elektromotorom,
  • so spaľovacím motorom,
  • pripojiteľné k energetickému prostriedku.
 • mobility
  • stacionárne,
  • mobilné.
 • pracovnej plochy
  • stolové, vibračné – pracujú na princípe šikmo položeného rovinného sita,
  • bubnové – pracujú na princípe mierne šikmo uloženého valcového sita. Kompost sa do bubnového sita privádza násypkou a regulovaným privádzacím pásom. Vo vnútri sú osadené zadržiavacie lišty, ktoré zabezpečujú dostatočné zadržanie materiálu v bubne. Sitá sa čistia spravidla kefami s kruhovým prierezom. Sitá s rôznou veľkosťou ôk sa podľa potreby vymieňajú po vyklopení bočnej steny bubna.