Kompostovanie odpadu z citrusových plodov

Mýtus:

„Citrusy a banány sa nemôžu kompostovať, pretože sú striekané a nerozkladajú sa.“

Skutočnosť:

Existuje veľa rôznych informácií a polemík na diskusných fórach o tom, či sa odpad z citrusových plodov môže alebo nemôže kompostovať. Mnohí tvrdia, že sa to nemôže a preto to ani neskúšajú. Iní sú prekvapení, pretože ho kompostujú už dlhé roky a žiadne problémy s ich rozkladom a ani s použitím takto pripraveného kompostu nemajú. Prečo sa k nim teda nepridať?

Aké látky obsahujú citrusové plody?

Povedzme si o tých, o ktorých sa tvrdí, že sú pre kompostovanie problematické:

  • triesloviny – podobne ako pri kompostovaní orechového lístia.
  • citrusové oleje – majú insekticídny (ničí/odpudzuje hmyz) a antibakteriálny účinok. Pri vysokých koncentráciách môžu spôsobiť spomalenie rozkladu kompostovanej zmesi.
  • kyselina citrónová – je charakterizovaná ako slabá kyselina. Pri vysokej koncentrácii však môže spôsobiť okyslenie kompostu.
  • postrekové látky – vo väčšine prípadov sa jedná o organické fungicídy. Výskumy dokázali, že už po 6 týždňoch kompostovania nie sú preukázateľné.

Ako je to teda s kompostovaním citrusov?

Úspešné kompostovanie zvyškov a šúp z citrusových plodov je možné i domácim kompostovaním. Vyššie popísané problémové látky sa počas kompostovacieho procesu rozložia alebo eliminujú odstránia natoľko, že v komposte už nespôsobujú žiadne problémy. Ak si nie sme istí kvalitou nášho kompostu, vysejme do neho žeruchu siatu. Ak v ňom vyklíčia zdravé a pevné rastlinky, nemusíme mať z jeho použitia žiadne obavy.

Ako postupovať pri kompostovaní citrusových plodov?

Aj pri kompostovaní citrusových plodov je potrebné zvýšiť pozornosť pri dodržiavaní základných pravidiel kompostovania:

  1. Do kompostu nikdy nevkladajme celé citrusové plody. Ich šupy obsahujú látky, ktoré dlho odolávajú rozkladu. Keď však šupy i plody nakrájame na čo najmenšie kúsky (koľko sa nám bude chcieť), rozklad začne pomerne rýchlo. Platí, že čím budú kúsky menšie, tým rýchlejšie sa skompostujú.
  2. Citrusové plody sú mäkké, zelené a šťavnaté materiály, ktoré obsahujú veľa dusíka. Preto ich pre úspešné kompostovanie musíme zmiešať s tvrdými, hnedými a suchými materiálmi – uhlíkatými (napr. slama, lístie, drevná štiepka) v objemovom pomere 1:1. Upravíme tým nielen pomer C:N (uhlíka a dusíka), ale aj pH vyrobeného kompostu do ideálneho stavu. Je dobré, ak citrusové plody nezostanú na povrchu kompostoviska, kde by mohli vyschnúť a spomalil by sa ich rozklad. Preto ich vždy zahrňme starším materiálom, ktorý už máme dlhšie v kompostovisku.
  3. Zmes kompostovaných materiálov musí byť stále dostatočne vlhká. Inak sa proces rozkladu spomaľuje. Pozri aj bod č. 3 v časti „Kompostovanie orechového lístia“.
  4. Zabezpečme, aby mal kompostovaný materiál dostatok vzduchu. Zvyšky z citrusov potrebujú na rozklad intenzívne prevzdušňovanie. Pozri aj bod č. 4 v časti „Kompostovanie orechového lístia“.

Zhrnutie:

Zvyšky z citrusov sa dajú kompostovať. Je potrebné ich nakrájať na čo najmenšie kúsky a zmiešať ich s uhlíkatými materiálmi (napr. slama, drevná štiepka). Pri dodržaní základných pravidiel kompostovania sa dá už po 3 až 6 mesiacoch kompost z citrusov bezpečne použiť v záhrade.