Výber miesta na kompostovanie v záhrade

Pri domácom kompostovaní neexistujú takmer žiadne legislatívne obmedzenia pre umiestnenie kompostoviska. Môžeme si ho umiestniť na ktoromkoľvek mieste záhrady. Záleží len na nás, kde nám to najviac vyhovuje. Odporúčame však pri tom zohľadniť niektoré zásady a pravidlá, ktoré sú rokmi overené v praxi.

Na čo by sme nemali zabúdať pri výbere vhodného miesta ?

  • Aby bol na našom pozemku alebo aby sme k tomu mali súhlas vlastníka pozemku.
  • Aby nebol v blízkosti zdroja pitnej vody ani v zaplavovanom území (predídeme tým k prípadnému znečisteniu vodného zdroja a k poškodeniu kompostéra v prípade záplav).
  • Aby bol zabezpečený kontakt so zemou (zlepšíme tým prístup mikroorganizmom a pôdnym organizmom ku kompostovanému materiálu). Preto si kompostovisko postavme napr. na trávniku a nie na betóne.
  • Kompostovisko by nemalo byť príliš ďaleko od miesta vzniku biologického odpadu, preto uprednostňujme jeho umiestnenie čo najbližšie pri jeho zdroji. V prípade veľkých záhrad je niekedy výhodné postaviť si viacero kompostovísk.
  • Kompostovisko by malo byť postavené tak, aby bolo možné v prípade potreby zvlhčovanie kompostovaného materiálu. Znamená to, že by mal byť v blízkosti dostupný zdroj úžitkovej vody.
  • Mal by byť k nemu ľahký prístup za každého počasia. Problémom býva hlavne daždivé obdobie, preto sa odporúča umiestniť kompostovisko napr. pri chodníku vysypanom drevnou štiepkou, štrkom alebo pri spevnenom chodníku.
  • Okolo kompostoviska by mal byť ponechaný dostatočný priestor pre manipuláciu s ná­radím. Nezabudnime, že pri kompostovisku budeme pracovať s lopatou, vidlami, fúrikom...
  • Kompostovisko by malo byť postavené tak, aby nič neobmedzovalo proces rozkladu biologického odpadu. Nemalo by byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo silnému vetru. Materiál by rýchlo vysychal. Pokiaľ to je možné, tak ho postavme pod strom. Pokiaľ to možné nie je, tak si do kompostoviska vysaďte tekvicu, ktorá bude svojimi veľkými listami chrániť rozkladajúci sa biologický odpad pred slnkom.
  • Aby sme zabránili prílišnému zamokreniu biologického odpadu v prípade dlhotrvajúcich daž­ďov, je vhodné kompostovisko zakryť. Môžeme k tomu použiť špeciálnu kompostovaciu textíliu na prikrytie, ktorá prepúšťa vzduch, no nie vodu. V prípade používania kompostovacieho zásobníka, môžeme k tomuto účelu použiť aj poklop/striešku.
  • Nemali by sme zabudnúť ani na susedov, ktorým by mohla táto aktivita z rôznych dôvodov prekážať. Pri dodržaní správneho postupu kompostovania je táto obava zbytočná.