Články

10.02.2007

Jednou z kompostární, ktorú sme navštívili v rámci medzinárodnej konferencie BIOODPAD – KOMPOST - PÔDA organizovanej European Compost Network (ECN) v dňoch od 24.10. do 26.10.2006 v St. Pöltene v Dolnom Rakúsku, bola aj farmová kompostáreň pána Bodingbauera z Pregartenu.

01.02.2007

V decembri 2006 sa v Trenčianskych Tepliciach uskutočnil odborný seminár organizovaný Priateľmi Zeme - SPZ.