odpady

Zálohovanie PET fliaš? Víťazia ekonomické záujmy

25.01.2011

V odpadovom hospodárstve sa na prelome rokov 2010 a 2011 odohrala malá, aj keď významná bitka dlhodobej vojny o zálohovanie PET fliaš.

Otázka: Ako môžeme zabrániť čiernym skládkam?

Rád chodím na prechádzky do okolia našej dediny. V poslednom čase sa tam stretávam čoraz častejšie s kopami odpadov. Pri rieke, na medziach, popri poľnej ceste... Je to neestetické a škodlivé pre prírodu, ale i pre ľudí. Ako to môžem zmeniť?

26.09.2010

Tieto rôzne veľké kopy voľne uložených / pohodených odpadov v rozpore s platnou odpadovou legislatívou sa nazývajú čierne (alebo aj nelegálne, divoké) skládky odpadov. Ich pôvodcami sú najčastejšie občania a podnikateľské subjekty, ale v niektorých prípadoch aj samotné samosprávy.

Zákon o odpadoch č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov...

zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom (§18 ods. 3). Tý
... čítať viac

Otázka: Čo s bioodpadom, keď bývam v bytovom dome na sídlisku?

Oslovili ma vaše články o kompostovaní. Doma už triedim všetko okrem bioodpadu. Viete mi poradiť, čo s ním môžem robiť, keď bývam v bytovom dome na sídlisku?

15.03.2010

Možností ako skompostovať vznikajúci bioodpad v domácnosti, je hneď niekoľko. Začneme od najjednoduchších:

1. Oslovte príslušný Obecný / Mestský úrad a opýtajte sa, či vo vašej obci / meste prebieha zber bioodpadu. Ak áno, zistite si ďalšie podrobnosti o tom, či je možné sa do neho zapojiť a akým spôsobom.

2. Ak vo vašej obci / meste neprebieha zber...

bioodpadu, môžete si vybudovať tzv. komunitné kompostovisko v blízkosti Vášho domu a kompostova
... čítať viac

Otázka: Kam ide pozbieraný vyseparovaný odpad zo smetiarskeho auta?

Keď som sa pozerala z okna, videla som ako smetiarske auto, ktoré nám inokedy vyváža kontajnery na zmesový komunálny odpad, teraz vyváža všetky kontajnery na separovaný zber za sebou: papier, plasty, sklo. Nadobudla som presvedčenie, že všetko, čo doma prácne vyseparujem a odhodím tam, kam to patrí; potom niekto pozbiera do jedného smetiarskeho auta a odvezie na skládku. Tak preto to teda nerobím! Ako to teda v skutočnosti je? Kam ide pozbieraný vyseparovaný odpad zo smetiarskeho auta?

24.11.2009

S touto otázkou sa stretávame pomerne často. Pri preverovaní viacerých podobných prípadov sa nám ani raz nepotvrdilo, že by dochádzalo k pravidelnému zmiešavaniu zmesového odpadu s vyseparovaným odpadom.
Je totižto pomerne častým javom, že odpadová firma používa to isté vozidlo (niekedy len podobné vozidlo) na zber zmesového odpadu a následne na zber...

separovaného odpadu.

Pokiaľ pri uskutočnení zvozu prechádza vozidlo stanovišťom kontajnerov a vys

... čítať viac