Inovatívna environmentálna výchova

Inovatívna environmentálna výchova je zameraná získanie poznatkov  o prírode, životnom prostredí inovatívnou formou. Využívanie netradičných metód vo vyučovaní týchto tém, ako hier, rôznych menších výskumov a pozorovaní, premetanie filmov a účast na exkurzii vysvetľujúci, približujúci danú tému je základom tejto formy výchovy. Vytvorením vhodných podmienok a motivovaním sa podporí myšlienka vytvorenia vlastného nápadu a jej realizácia formou školského projektu. 

Inovatívna environmentálna výchova Inovatívna environmentálna výchova Inovatívna environmentálna výchova Inovatívna environmentálna výchova Inovatívna environmentálna výchova Inovatívna environmentálna výchova Inovatívna environmentálna výchova Inovatívna environmentálna výchova Inovatívna environmentálna výchova