odpady

Prezentácie z konferencie „Možnosti ako znížiť náklady na odpadové hospodárstvo v obci“, PRO EKO Banská Bystrica

Dňa 5.  mája 2011 sa v rámci podujatia PRO EKO konala v Banskej Bystrici konferencia „Možnosti ako znížiť náklady na odpadové hospodárstvo v obci“, ktorú zorganizovali Priatelia Zeme - SPZ.

Ako postupovať pri objavení „čiernej skládky“

Príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie (https://www.minv.sk/?miestna_statna_sprava) pošlite písomný...

podnet na porušenie ustanovení zákona o odpadoch – nelegálne nakladanie s
... čítať viac