verejnosť

Poznámky k objektívnej informovanosti v médiách

15.12.2006

Pravdepodobne každý si uvedomuje obrovskú silu médií, ktoré už niekoľko desaťročí ovplyvňujú názory a myslenie väčšiny ľudí na našej planéte. Či už ide o televíziu, noviny alebo rozhlas, tieto organizácie vytvárajú program dňa. t.j. to, o čom sa bude s najväčšou pravdepodobnosťou hovoriť, diskutovať, čo bude zamestnávať naše mysle a na čo sa bude reagovať. Je preto celkom zaujímavé pozrieť sa bližšie na aspekty, ktoré tvorbu správ ovplyvňujú.