Ekolisty 1 / 2011

Obsah čísla 

03 . Zapojte sa
04 . téma: Toxické látky... U nás doma? (pokračovanie) 
05 . téma: Rok 2010 u Priateľov Zeme - SPZ
07 . téma: Nórske projekty sú úspešne ukončené
10 . aktivity Priateľov Zeme - SPZ
11 . aktivity Priateľov Zeme - SPZ: Novoročná recyklácia
12 .  Vy sa pýtate, my odpovedáme
AttachmentSize
Ekolisty na stiahnutie1.52 MB
Milí priatelia,
 
koniec roku 2010 sa u nás niesol v znamení skončenia dvoch veľkých projektov, ktoré predstavovali veľkú časť pracovných aktivít organizácie v roku 2010. V rámci nich sme mohli výrazne pomôcť obciam v ich problémoch s odpadovým hospodárstvom, spravili sme prieskum toxických látok v škôlkach, pomáhali zastaviť škodlivé odpadové projekty a usporiadali množstvo osvetových aktivít pre verejnosť. Koncom projektov sa ale naša práca v prospech životného prostredia nekončí. V mnohých aktivitách plynulo pokračujeme. Napríklad mnohým obciam, ktorým sme pomáhali v projektoch, pomáhame v rámci možností aj naďalej. Naďalej funguje Centrum pomoci občanom a rieši problémové stavby na Slovensku. Alebo sme tento rok usporiadali Novoročnú recykláciu, ktorá sa stretla s ešte väčším záujmom ako tá v roku 2010. Aj v legislatíve sme neustali. Zastavenie ustupovania Ministerstva životného prostredia pri príprave zálohovania PET fliaš sme začali riešiť v decembri 2010, kedy sme zbierali podporu verejnosti pod hromadnú pripomienku. Úspešne sme boj zvládli až v januári 2011. A aj tieto riadky píšem vo vlaku po ceste zo stretnutia Pracovnej skupiny k novému zákonu o odpadoch. Podrobnosti o týchto našich aktivitách nájdete vnútri tohto čísla Ekolistov.
 
Možno Vám pri tomto stručnom výpočte napadlo, čo nás ženie stále ďalej. Nuž je v tom trochu egoizmu – akéhosi pocitu čistého svedomia zo snahy zmierniť naše dopady na Zem. Ale významným motivačným prvkom je aj podpora od Vás, našich členov a podporovateľom. Veríme, že naša kvalitná práca v prospech životného prostredia Vás napĺňa hrdosťou, že svojím malým alebo veľkým dielom ste prispeli k lepšiemu svetu. Nezáleží, či to bol finančný príspevok, dobrovoľná pomoc, alebo 2% z dane pre aktivity Priateľov Zeme. Dôležité je, že máte chuť pomáhať a že táto vaša pomoc aj naozaj pomáha užitočným veciam. Preto Vám všetkým za Vašu podporu úprimne ďakujeme.
 
Na záver úvodníka Vám ešte trochu načrtnem, čo nás v tomto roku 2011 čaká. Máme teraz čas urobiť v rámci organizácie viaceré reformy, ktoré sa prejavia na kvalite našej práce. V tom by nám mala pomôcť aj Správna rada, ktorá sa v novom zložení stala opäť aktívnou podporou organizácie. Tento rok sa na nás stále obracajú intenzívne obce s prosbami o pomoc, a my sa snažíme každej z nich vyhovieť. Aj v legislatívnej oblasti, ako som už naznačil budeme tento rok aktívni. Žneme tak úspechy nášho lobingu z posledných dvoch rokov. Vďaka tomu sme napríklad členmi pracovnej skupiny k zákonu o odpadoch. 
 
Milí priatelia, držme si palce, nech je rok 2011 úspešný pre nás všetkých nie len v pracovnom živote, ale aj v tom súkromnom a nech sa nám darí v boji za lepšiu Zem.
Martin Valentovič
Cieľová skupina: školy | verejnosť
Táto podstránka bola vytvorená: 27. May 2011 - 9:47, naposledy bola upravená: 7. February 2012 - 22:26.