verejnosť

Čo mám urobiť s použitým olejom z kuchyne?

V domácnosti sa snažím triediť všetky odpady, šetriť vodou, elektrickou energiou... Jednoducho sa snažím žiť tak, aby som bola čo najšetrnejšia k životnému prostrediu. Mám však jeden problém. Čo mám urobiť s použitým olejom z kuchyne?

Problematika použitého oleja je veľmi závažná a musím s poľutovaním skonštatovať, že v súčasnosti na väčšine územia SR nevyriešená.

V niektorých mestách a obciach SR, ale hlavne v zahraničí, sa použitý olej (myslím tým jedlý olej z varenia) zbiera do uzatvárateľných plastových vedierok. Tie nosia obyvatelia podľa potreby na zberné dvory, alebo...

sú naplnené vedierka zbierané mobilným zberovým systémom priamo od prahu dverí z jednotlivých d
... čítať viac

Je azbest nebezpečný? Ako mám postupovať, ak sa ho chcem zbaviť?

Azbest sa v nedávnej minulosti používal vo vnútorných priestoroch budov ako predchodca sadrokartónu na rôzne obklady, priečky, podhľady, vnútorné alebo vonkajšie obklady montovaných stavieb (napr. mäkké azbestovocementové dosky Dupronit, Ezalit), ďalej ako protipožiarny nástrek na železobetónové konštrukcie, a tiež vo veľkom ako strešná krytina (Eternit).

/> Z týchto materiálov sa vplyvom otrasov, poškodením povrchu, zvetrávaním, ale hlavne pri akejk
... čítať viac

Reklama, umierajúce deti a politika

14.06.2007

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zomrie každý rok na Filipínach kvôli zlej výžive 16 tisíc detí. Matky ich nekoja, ale kŕmia rôznymi náhražkami materského mlieka, ktoré zmiešavajú s vodou. K čistej vode nemá prístup asi 70% z nich, takže ich deti pijú v konečnom dôsledku kontaminované umelé mlieko.

Nelogický krok ministra Izáka

21.05.2007 Novela zákona o obaloch, ktorú pripravilo Ministerstvo životného prostredia, iba potvrdzuje posledný znepokojivý vývoj v Izákovom rezorte. Je ťažké určiť, čo v návrhu prekvapuje viac: či nízka kvalita materiálu, alebo netransparentný spôsob jeho prípravy. To, že ministerstvo pri jeho tvorbe porušilo infozákon a ignorovalo mimovládny sektor, sa už viac menej stáva na Slovensku smutnou realitou.

Namiesto Busha Putin

09.05.2007 Ficova návšteva u prezidenta Putina spustila vlnu kritiky, ktorá je založená na tom, že slovenský premiér sa odkláňa od transatlantických hodnôt. Napriek svojej ješitnosti a stupňujúcej sa arogancii si predseda vlády určite zaslúži, aby mu tieto hodnoty niekto priblížil. Aby si uvedomil, že stojí zato sa s nimi stotožniť. Najlepší prístup bude, ak sa pozrieme, ako úctu k ľudskému životu, obranu demokracie a rešpekt voči svojim partnerom prejavujú najvýznamnejší nositelia transatlantického spojenectva.

Víchor v krajine a pusto v nás

08.05.2007 Víchor so sebou prináša hrozby aj príležitosti zmien. Víchor štrngajúcich kľúčov na námestiach priniesol slobodu, uvoľnil energiu a zo začiatku obnovil prirodzené vzťahy k blížnemu. Dnes však povetrie novembra 1989 stále viac pohlcuje kultivácia firemného a osobného egoizmu, plytkosť masmédií a chamtivosť politikov. Iná víchrica, smršť z 19. novembra 2004, vyvrátila a vylámala asi 12 tisíc ha lesa na území TANAP-u, odkryla nové pohľady na tatranské končiare, ale tiež ohyzdné stavby, kedysi schované v lese. Vyvolala slzy aj diskusiu o príčinách  od tatranskej bóry a nástupu klimatickej zmeny, cez smrekové monokultúry, znečistené ovzdušie, až po fragmentáciu lesných biotopov zjazdovkami. Avšak namiesto stíšenia, v ktorom sme mohli pochopiť, prečo má byť ochrana prírody v národnom parku nadradená nad ostatné činnosti, nastal opačný vývoj.

Kto rozptýli súmrak nad Zemou

26.04.2007 Podstatou Medzinárodného dňa Zeme, ktorý tento rok pripadol na 22. apríla, bolo pripomenúť si ignoranciu, ktorú ľudstvo voči svojej planéte preukazuje napriek varovaniam vedeckej komunity.

Oplatí sa financovať Svetovú banku ?

14.03.2007 Minulý týždeň sa v Paríži začali zdĺhavé rokovania medzi Svetovou bankou (SB) a európskymi vládami. Rozhoduje sa o tom, či budú európski daňoví poplatníci aj naďalej financovať neefektívne politiky najvýznamnejšej rozvojovej inštitúcie sveta. Banka sama priznáva, že chudobu sa jej odstraňovať nedarí, takže 25 miliárd dolárov, ktoré ročne na tieto účely vynakladá, by sa dalo použiť aj inak.

Arogancia sa na trhu myšlienok nevypláca

20.12.2006

Pri akomkoľvek pokuse hodnotiť východiská určitého názorového smeru, s ktorým nesúhlasíte, existuje pár oprávnených rizík. Jedným z nich môže byť: opustenie platformy vecnej diskusie, ďalším strata schopnosti sebakritického uvažovania, či historickej pamäte, a v neposlednom rade je to pokrytectvo t.j. neaplikovanie tých istých hodnotiacich štandardov na seba, ako povedzme na názorového oponenta.

Poznámky k objektívnej informovanosti v médiách

15.12.2006

Pravdepodobne každý si uvedomuje obrovskú silu médií, ktoré už niekoľko desaťročí ovplyvňujú názory a myslenie väčšiny ľudí na našej planéte. Či už ide o televíziu, noviny alebo rozhlas, tieto organizácie vytvárajú program dňa. t.j. to, o čom sa bude s najväčšou pravdepodobnosťou hovoriť, diskutovať, čo bude zamestnávať naše mysle a na čo sa bude reagovať. Je preto celkom zaujímavé pozrieť sa bližšie na aspekty, ktoré tvorbu správ ovplyvňujú.