leták

Dobrovoľná skromnosť – ODPADY (leták)

Na Slovensku sa vyprodukovalo v roku 2013 cca 10 miliónov ton odpadov. Z toho až 1,75 milióna ton sú komunálne odpady (KO); teda odpady, ktoré vznikajú u každého z nás. Kde končí KO? Drvivou
väčšinou na skládkach odpadov (až 70 %). Na druhom mieste sú spaľovne odpadov a cementárne (spolu 9,96 %), v ktorých sa odpad spaľuje ako palivo. Recyklácia a kompostova ... čítať viac